Andra produkter

Om Norton Insight

Norton Insight gör en smart sökning av filerna på datorn. Det förbättrar systemets prestanda genom att Norton 360 Online söker i färre filer utan att datorns säkerhet äventyras

Under en Norton 360 Online-sökning kan hot mot datorn identifieras på följande sätt:

Svartlistemetoden

Norton 360 Online hämtar med jämna mellanrum definitionsuppdateringar från Symantec. Dessa uppdateringar består av signaturer för kända hot. Varje gång Norton 360 Online hämtar en definitionsuppdatering utförs en sökning av alla filer på datorn. Filernas signaturer jämförs med kända hotsignaturer, och på så sätt identifieras hot på datorn.

Vitlistemetoden

Norton 360 Online hämtar specifik information om Intressanta filer och skickar informationen till Symantec när datorn är inaktiv. Informationen omfattar bland annat filnamn, filstorlek och hash-nyckel. Symantec analyserar informationen om varje intressant fil och dess unika hash-värde, samt tilldelar filerna pålitlighetsnivåer. Symantec-servern lagrar hash-värdet och pålitlighetsnivån för de intressanta filerna. Du får informationen direkt när du öppnar fönstret Norton Insight - programbedömningar. Om någonting ändras i filen, ändras också hash-värdet och pålitlighetsnivån. De flesta Intressanta filer tillhör vanligen operativsystemet eller kända program, och de ändras aldrig. Sådana filer behöver inte sökas igenom eller övervakas regelbundet. Excel.exe är t.ex. en fil som aldrig ändras, men som alltid finns med när du söker igenom datorn.

Symantec tilldelar intressanta filer följande pålitlighetsnivåer:

Pålitlig

Symantec bedömer att filen är pålitlig baserat på den statistiska utvärdering som görs av filer i Norton Community.

Om filen har tre gröna staplar betygsätter Symantec filen som Norton Trusted.

När du håller muspekaren över de tre gröna staplarna visas en ruta där det står Norton Trusted.

Bra

Symantec bedömer att filen är bra baserat på den statistiska utvärdering som görs av filer i Norton Community.

Symantec betygsätter de pålitliga filerna på följande sätt:

  • Om filen har två gröna staplar betygsätter Symantec filen som Bra.

  • Om filen har en grön stapel betygsätter Symantec filen som Positiv.

Ej testad

Symantec har inte tillräckligt med information om filen för att tilldela den en pålitlighetsnivå.

Dålig

Symantec har endast några få indikationer på att filen inte är pålitlig.

Norton 360 Online erbjuder också olika profiler för att göra sökningen effektivare. Om du väljer profilen Fullständig sökning används svartlistemetoden i Norton 360 Online-sökningen. Då söks alla filer på datorn igenom och jämförs med signaturer som hämtades vid definitionsuppdateringar. Om du väljer Standardpålitlighet eller Hög pålitlighet, använder Norton 360 Online vitlistemetoden vid sökning av opålitliga filer. På så vis går det snabbare att göra en fullständig sökning efter säkerhetshot i Norton 360 Online.

Den vitlistemetod som Norton Insight använder är också bra för heuristisk identifiering av misstänkta program. I vanliga fall påminner välkända program om okända när de körs. Tack vare detta kan de klassificeras felaktigt som misstänkta program, och därför behöver säkerhetsprogram upprätthålla en låg heuristisk identifieringsnivå. I och med att identifieringsnivån är låg, går det inte att använda det fullständiga heuristiska skyddet mot skadliga program. Norton 360 Online använder vitlistemetoden för att upprätthålla en hög heuristisk skyddsnivå. Välkända program exkluderas i sådana fall från det heuristiska skyddet, för att undvika felaktiga bedömningar och för att garantera ett högt identifieringsresultat av skadliga program.

Visa filer med Norton Insight

Kontrollera pålitlighetsnivå för en viss fil

Konfigurera Sökprofiler

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15472458_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011