Andra produkter

Intrångsskydd

Intrångsskydd söker igenom all nätverkstrafik som går in- och ut från din dator och jämför informationen med en lista över angreppssignaturer. Angreppssignaturer innehåller information som avslöjar angriparens försök att exploatera en känd sårbarhet i ett operativsystem eller program. Om informationen överrensstämmer med en angreppssignatur sorterar Intrångsskydd automatiskt bort paketet och avbryter anslutningen till datorn som skickade informationen. Det skyddar datorn från påverkan. Intrångsskydd skyddar datorn mot de vanligaste angreppen från Internet.

Genomsökningstiden ökar och nätverkshastigheten minskar om du använder intrångsskyddet för varje begäran från alla enheter. Du kan minska genomsökningstiden och öka nätverkshastigheten genom att utesluta de pålitliga enheterna från intrångsskyddssökningen. Om du är säker på att enheterna i nätverket är säkra kan du ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig. Dessa pålitliga enheter kan undantas från intrångsskyddssökning.

Intrångsskydd är baserat på en omfattande lista över angreppssignaturer för att känna igen och blockera misstänkt aktivitet i nätverket. I vissa fall kan ofarlig nätverksaktivitet likna en angreppssignatur. Du kan få upprepade meddelanden om möjliga angrepp. Om du vet att angreppen som utlöser meddelandena är säkra kan du skapa ett undantag för angreppssignaturen för den ofarliga aktiviteten.

Du kan också konfigurera så att Norton 360 Online meddelar om en viss signatur upptäcks. Du kan även avaktivera varningsmeddelanden för individuella signaturer eller alla intrångsskyddsaktiviteter.

Du kan aktivera eller avaktivera Intrångsskydd. Om du aktiverar Intrångsskydd kan du använda flera tillgängliga alternativ för funktionen för att konfigurera hur brandväggen övervakar eller reagerar på misstänkt inkommande kommunikation.

När Intrångsskydd är avaktiverat är datorn inte tillräckligt skyddad mot Internethot och säkerhetsrisker.

Intrångsskydd har följande alternativ:

AutoBlock mot intrång

Du kan ange ett tidsintervall då du vill att Norton 360 Online ska blockera anslutningar från angripande datorer.

När en attack upptäcks, blockeras anslutningen automatiskt för att säkra din dator. Om angrepp från samma dator fortsätter, kan Intrångsskydd aktivera AutoBlock. AutoBlock stoppar all inkommande trafik från den angripande datorn under en kortare tid, även om den inkommande trafiken inte är en känd angreppsmetod. Du kan även visa en lista över datorer som har blockerats av AutoBlock.

Intrångssignaturer

Här visas listan över intrångsskyddssignaturer.

Med det här alternativet kan du även utesluta individuella signaturer från att övervakas eller stänga av varningsfunktionen.

Meddelanden

Används för att ställa in om du ska få ett meddelande när aktiviteter för Intrångsskydd upptäcks.

Du kan inaktivera meddelanden för enskilda intrångsskyddssignaturer i fönstret Intrångssignaturer.

Undantagslista

Rensa undantagslistan och ta bort alla enheter.

Om du är säker på att enheterna i nätverket är säkra kan du ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig. Du kan undanta dessa pålitliga enheter från intrångsskyddssökning. Helt pålitliga enheter som undantas från intrångsskyddssökning läggs till i intrångsskyddets undantagslista. Om du märker att någon av de enheter du har undantagit från intrångsskyddssökning är smittad kan du klicka på Rensa och ta bort alla enheter från undantagslistan.

Om intrångsskyddet inaktiveras går det inte att konfigurera funktionen.

Om Intrångsskydd

Aktivera och inaktivera meddelanden från Intrångsskydd

Om undantagslista för intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15471442_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/11/2011