Andra produkter

Smart brandvägg

Brandväggen övervakar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet.

En brandvägg blockerar hackare och annan obehörig trafik, samtidigt som den tillåter behörig trafik att passera. Kontrollera alltid att brandväggen är aktiverad. Om du stänger av brandväggen minskas datorns skydd.

Med alternativen i Smart brandvägg kan du aktivera allmänna brandväggsfunktioner och anpassa de portar som används för att öppna webbsidor. Du har följande alternativ:

Ovanliga protokoll

Avgör hur brandväggen ska hantera ovanliga protokoll som t.ex. Internet Group Management Protocol (IGMP) och IPv6 Hop-by-Hop Option (HOPOPT)

Återställning av brandvägg

Återställer brandväggen till standardläget med alla rekommenderade brandväggsregler och inställningar konfigurerade. Därför får du bekräfta via en dialogruta i Norton 360 Online när du återställer brandväggen.

Om du återställer brandväggen kommer alla anpassade regler och inställningar som du har konfigurerat att tas bort. När du återställer brandväggen rensas listan över datorer som är blockerade av AutoBlock. Om du väljer det här alternativet så kommer brandväggen också att ta bort alla datorer och nätverk från listorna över pålitliga och begränsade sådana i pålitlighetskontrollen.

I Windows XP blir du ombedd att välja pålitlighetsnivå för nätverket när du återställer brandväggen i Norton 360 Online. Frågan ställs bara om datorn uppfyller följande kriterier:

  • Alternativet för kontroll av automatisk fil- och skrivardelning har angetts till Fråga först.

  • Det finns åtminstone en delad resurs på datorn eller så har du operativsystemet Windows Media Center edition.

  • Datorn har ett privat IP-adressintervall.

  • Datorn är ansluten med en säker trådlös eller fast anslutning.

Dölj blockerade portar

Används för att säkerställa att systemets portar inte svarar på anslutningsförsök.

Alternativet förhindrar att systemets portar svarar på anslutningsförsök med felaktig käll- eller målportsinformation från andra datorer.

Tillståndsstyrt protokollfilter

Tillåter automatiskt trafik från Internet som matchar anslutningar som görs av ett program.

Markera detta alternativ för att göra följande:

  • Analysera nätverkstrafik som kommer in i datorn.

  • Blockera misstänkta program som försöker ansluta till din dator.

Kontroll av automatisk fil- och skrivardelning

Låter datorerna i nätverket dela resurser som t.ex. filer, mappar och skrivare (lokalt anslutna).

Vissa funktioner i Windows 7, exempelvis Home Media Experience, fungerar endast när pålitlighetsnivån för det nätverk din dator är ansluten till är inställd på Delad eller Helt pålitlig. När funktionen för kontroll av automatisk fil- och skrivardelning är aktiverad kan pålitlighetsnivån för nätverket anges till Delad om andra säkerhetskriterier uppfylls enligt följande:

  • Det finns åtminstone en delad resurs på datorn eller så har du operativsystemet Windows Media Center edition.

  • Datorn har ett privat IP-adressintervall.

  • Datorn är ansluten med en säker trådlös eller fast anslutning.

Du kan välja läget eller Av. I Windows XP kan du även välja alternativet Fråga först. Du blir då ombedd att svara innan Norton 360 Online klassificerar det nätverk din dator är ansluten till som delat eller skyddat. Meddelandet visas endast när säkerhetsvillkoren för delning har uppfyllts.

Blockera all nätverkstrafik

Blockerar all nätverkskommunikation till och från datorn.

Om den smarta brandväggen

Aktivera eller inaktivera den smarta brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15471406_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011