Andra produkter

programregler

På fliken Programkontroll i Smart brandvägg anger du hur program på din dator ska ansluta till Internet. I listan över program kan du ändra Internetåtkomsten för varje program och lägga till eller ta bort ett program i listan. Följande alternativ finns:

Program

Namnet på programmet eller på programmets körbara fil, och sökvägen till filen.

Åtkomst

Programmets åtkomstnivå. Du ändrar åtkomstnivå genom att välja ett alternativ i listrutan.

Du har följande alternativ:

 • Tillåt

  Om du väljer det här alternativet så tillåter Smart brandvägg alla försök till nätverksåtkomst från programmet.

 • Blockera

  Om du väljer det här alternativet så tillåter Smart brandvägg inga försök till nätverksåtkomst från programmet.

 • Anpassat

  Om du väljer det här alternativet skapar Smart brandvägg regler som kontrollerar programmens åtkomst till Internet.

Standardalternativet Auto tilldelas automatiskt program när automatisk programkontroll har aktiverats.

Om du ändrar standardinställningarna för ett programs åtkomstnivå kan programmets beteende komma att ändras. Symantec rekommenderar att du utför denna åtgärd noggrant.

Lägg till

Här kan du lägga du till program manuellt i Programkontroll.

Ändra

Öppnar fönstret Regler där du kan ange regler för ett valt program.

Ta bort

Här kan du ta bort ett program från Programkontroll.

Om du tar bort programmet tar den smarta brandväggen bort programkontrollreglerna för detta program. I sådana fall visar brandväggen varningar i följande situationer:

 • När ett program får åtkomst till nätverket när funktionen för automatisk programkontroll är inaktiverad.

 • När en misstänkt eller okänd händelse inträffar när funktionen för Avancerad händelseövervakning är aktiverad.

  Händelsen kan relateras till alla skyddskategorialternativ som ingår i funktionen för Avancerad händelseövervakning.

Byt namn

Här kan du byta namn på det valda programmet.

Filnamnet i mappsökvägen ändras inte.

Om Programregler

Lägga till ett program i brandväggsinställningarna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15471362_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 12/09/2011