Andra produkter

Karta över nätverkssäkerhet

Med inställningarna för Karta över nätverkssäkerhet kan du konfigurera den kommunikationsport som Norton-produkterna använder för att kommunicera med varandra. Du kan också ange om fönstret Översikt över nätverkssäkerhet ska visas när du öppnar Karta över nätverkssäkerhet.

Du kan använda alternativet Konfigurera på raden Karta över nätverkssäkerhet för att komma åt fönstret Karta över nätverkssäkerhet. Fönstret Karta över nätverkssäkerhet innehåller en bildöversikt över enheterna i det nätverk som datorn är ansluten till. Du kan endast visa information om varje enhet innan du installerar fjärrövervakning. Panelen Produktkonfiguration visas första gången du klickar på alternativet Konfigurera. Via panelen Produktkonfiguration får du hjälp med att installera den komponent som krävs för att visa Karta över nätverkssäkerhet.

Norton 360 Online rensar bort manuellt tillagda enheter i nätverket för pålitlighetskontroll med utgångspunkt från deras pålitlighetsnivå. Enheter som har någon av pålitlighetsnivåerna Helt pålitlig eller Begränsad rensas inte bort.

Välj mellan följande alternativ:

Pålitlighetskontroll

Hanterar pålitlighetskontrollen för enheter som du lägger till manuellt i hemmanätverket.

Pålitlighetskontroll är ett specialnätverk som räknar upp alla enheter som du lägger till manuellt i Karta över nätverkssäkerhet, oavsett deras anslutningsstatus. Du väljer Trust Control-nätverket i listrutan Nätverksdetaljer om du vill visa enheterna du lagt till. Du kan även omklassificera enheterna som du lagt till i Karta över nätverkssäkerhet som pålitliga eller begränsade. Det går inte att redigera detaljerna för nätverket för pålitlighetskontroll.

Nätverkskarta

Tar bort alla enheter som redan är tillgängliga i Karta över nätverkssäkerhet

Du kan rensa kartan över nätverkssäkerhet om du vill skapa en ny lista med enheter. Du kan exempelvis rensa alla enheter som fanns i det tidigare nätverket innan du ansluter till ett nytt nätverk. Kontrollera att fjärrövervakning är inaktiverat och stäng fönstret Karta över nätverkssäkerhet innan du rensar kartan över nätverkssäkerhet.

Kommunikationsport

Visar den kommunikationsport som Norton-produkterna använder för att kommunicera med varandra över nätverket.

Om du ändrar numret på kommunikationsporten på din dator, måste du ändra den på varje dator som är ansluten till Karta över nätverkssäkerhet. När du hittar fler datorer som använder fjärrövervakning, se till att samma portnummer används på alla datorer.

Även om denna kommunikationsport går att konfigurera rekommenderar vi att du inte ändrar portnumret. Om du ändrar kommunikationsportens nummer, måste du använda ett portnummer från 1 - 65535.

Välkomstskärm vid systemstart

Visar fönstret Översikt över nätverkssäkerhet när du öppnar Karta över nätverkssäkerhet.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Ändra kommunikationsport för Karta över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15471048_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/03/2011