Andra produkter

Uppdateringar

Norton 360 Online skyddar datorn från sårbarheter med hjälp av de senaste program- och definitionsuppdateringarna. Automatisk LiveUpdate och Pulsuppdateringar hämtar de senaste virusdefinitionerna via definitionsuppdateringar och håller datorn skyddad från nya säkerhetshot.

Definitionsuppdateringar innehåller information som gör det möjligt för Norton 360 Online att identifiera och varna för virus och säkerhetshot. Symantec ger ut programuppdateringar med jämna mellanrum för att förbättra Norton 360 Online. Programuppdateringarna innehåller vanligtvis ändringar i programmets inre funktioner. När du installerat programuppdateringarna märks inte alltid någon skillnad i hur Norton 360 Online fungerar.

Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du ange inställningarna för proxyservern i LiveUpdate. Du kan ange inställningarna för http-proxy, webbadress för automatisk konfiguration eller serverautentisering för LiveUpdate med alternativet Inställningar för nätverksproxy under Administrationsinställningar i fönstret Inställningar.

Du har följande alternativ:

Automatisk LiveUpdate

Automatisk LiveUpdate söker automatiskt efter definitions- och programuppdateringar för virusskydd när datorn är ansluten till Internet.

Standardinställningen är att Automatisk LiveUpdate söker efter uppdateringar varje timme när datorn är ansluten till Internet.

Om du har en ISDN-router (Integrated Services Digital Network) som är inställd på att automatiskt ansluta till din Internetleverantör kan det medföra kostnader vid varje tillfälle. Om du inte vill ha det så här kan du avaktivera den automatiska anslutningen på ISDN-routern eller stänga av Automatisk LiveUpdate-funktionen.

Pulsuppdateringar

Utöver de definitionsuppdateringar som Automatisk LiveUpdate laddar ner, använder Norton 360 Online s.k. streaming-teknik för att ladda ner de senaste virusdefinitionerna. Dessa nedladdningar kallas Pulsuppdateringar. Pulsuppdateringarna är lättare och snabbare och skyddar din dator från fortgående hot på webben.

Med pulsuppdateringar görs sökningar efter definitionsuppdateringar med fem minuters mellanrum och de överförda virusdefinitionerna laddas ned. Med pulsuppdateringar görs uppdateringar mellan de fullständiga uppdateringarna, som laddas ned automatiskt av LiveUpdate med några timmars mellanrum. Funktionen skyddar datorn från de snabbt föränderliga säkerhetshoten utan att påverka själva skyddet. Pulsuppdateringar bör alltid vara aktiverade så att du får de senaste uppdateringarna.

Information om LiveUpdate

Om Pulsuppdateringar

Inaktivera och aktivera Automatisk LiveUpdate

Om effektiva virusdefinitioner

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15467109_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/09/2011