Undantagna signaturer

Med Inställningar för Undantagna signaturer kan du välja om du vill utesluta kända säkerhetsrisker från sökningar av Norton 360 Online. Om exempelvis ett annat program är beroende av ett säkerhetsriskprogram för att fungera, kan du välja att behålla programmet på datorn Du kan även välja inte bli underrättad om programmet i framtida sökningar.

Undantag sänker ditt skydd och bör endast användas om du har ett särskilt behov.

Du kan använda följande alternativ i fönstret Undantagna signaturer :

Lägg till

Här kan du välja och lägga till kända risker efter namn i listan Undantagna signaturer

Ta bort

Tar bort ett risknamn från listan Undantagna signaturer

Riskdetaljer

Öppnar fönstret Riskdetaljer där information om den valda risken visas

Du kan visa information om säkerhetsrisken och vilken riskpåverkan den har på systemet.

Om Undantagna signaturer

Lägga till objekt i Undantagna signaturer

Om SONAR-skydd

Undanta säkerhetshot från genomsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15463085_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 17/02/2011