Andra produkter

datorsökningar

Anpassa sökningarna som Norton 360 Online utför på datorn i Datorsökning. Datorsökningar låter dig köra olika typer av sökningar för att upptäcka och förebygga virusinfektion på datorn. Sökningarna är Sökning i komprimerade filer, Sökning efter rootkit och smygobjekt, Sök igenom spårningscookie-filer och Automatisk sökning i Microsoft Office. Du kan konfigurera följande alternativ:

datorsökningsalternativ

Alternativ

Beskrivning

Råd

Effektiva virusdefinitioner

Norton 360 Online innehåller alternativet Effektiva virusdefinitioner där du kan välja mellan en kärnuppsättning virusdefinitioner och en fullständig uppsättning virusdefinitioner för LiveUpdate-sessioner.

När alternativet Effektiva virusdefinitioner är markerat så aktiverar Norton 360 Online kärnuppsättningen med virusdefinitioner som innehåller de viktigaste virusdefinitionerna för att bemöta de senaste säkerhetshoten enligt Symantec. När Effektiva virusdefinitioner är aktiverat så minimeras tiden för nedladdning, installation och systemstart. Du får också cirka 20-30 MB ledigt hårddiskutrymme. Det innebär att kärnuppsättningen ger din dator snabbare prestanda.

När alternativet Effektiva virusdefinitioner är avmarkerat så aktiverar Norton 360 Online den fullständiga uppsättningen med virusdefinitioner som innehåller alla virusdefinitioner för alla hot som Symantec känner till.

När den här funktionen är aktiverad har du ett effektivt skydd med bättre prestanda mot aktiva, verkliga hot.

Sök igenom komprimerade filer

Söker igenom och reparerar filer inuti komprimerade filer.

Alternativet Sök igenom komprimerade filer är aktiverat som standard. När den här funktionen är aktiverad söker Norton 360 Online efter virus och andra säkerhetsrisker i komprimerade filer. Vid den här sökningen packas filen upp och söks igenom efter hot.

Norton 360 Online söker inte igenom eller reparerar komprimerade filer som är lösenordsskyddade.

Det andra alternativet i det här fältet är endast konfigurerbart om du aktiverar alternativet Sök igenom komprimerade filer. Dessa inställningar innefattar följande:

 • Begränsa dataextrahering

  Norton 360 Online extraherar och söker igenom maximalt 2 GB i en komprimerad fil. På så sätt förhindrar funktionen Begränsa dataextrahering att sökningen fastnar vid en komprimerad fil som innehåller stora mängder data. Det innebär att genomsökningen av datorn går snabbare.

  Alternativet Begränsa dataextrahering är aktiverat som standard.

  När Begränsa dataextrahering är aktiverat söker Norton 360 Online inte igenom vissa vanliga typer av filer som inte kan innehålla andra filer på hårddisken. De vanliga format för icke-behållarfiler som hoppas över är: dll, gif, png, jpg, asf, avi, bmp, htm, ini, css, cur, fon, ico, inf, sys, ttf och wav.

  Om en behållarfil visas i ett format för icke-behållarfiler betraktas den som en icke-behållarfil, och filen undantas från sökningen. Men Norton 360 Online söker igenom alla filer som du får via e-post även om alternativet Begränsa dataextrahering har aktiverats.

  När du inaktiverar alternativet Begränsa dataextrahering genomsöker Norton 360 Online alla typer av filer oavsett filnamnstillägg.

 • Ta bort smittade mappar

  När det här alternativet är inställt på Automatisk tas smittade komprimerade mappar bort från datorn automatiskt. Norton 360 Online tar bort den komprimerade mappen med innehåll och allt, även om bara en av filerna i den är smittad.

  Om du ställer in alternativet på Ställ en fråga får du emellertid en varning när Norton 360 Online upptäcker en smittad komprimerad mapp.

Du tar emot många smittade komprimerade filer i e-postmeddelanden eller genom nedladdningar på Internet. Ha den här funktionen aktiverad för att säkerställa att Norton 360 Online kontrollerar smittade komprimerade filer.

Om Norton 360 Online automatiskt söker igenom alla komprimerade filer blir säkerhetsnivån högre.

Sök automatiskt Microsoft Office

Söker i Microsoft Office-filer när du öppnar dem.

Som standard är alternativet Automatisk sökning i Microsoft Office avmarkerat. Aktivera alternativet för att söka igenom Microsoft Office-filer automatiskt.

Om du ändrar detta alternativ, stäng alla Microsoft Office-program för att ändringarna ska gälla.

Ha alltid den här funktionen aktiverad om du vill vara säker på att Norton 360 Online söker i alla Microsoft Office-dokument som du får via e-postmeddelanden eller via nedladdningar på Internet. Som standard är alternativet avmarkerat. Om Norton 360 Online söker igenom alla Microsoft Office-filer automatiskt är säkerhetsnivån högre.

Sök igenom spökprogram och smygobjekt

Söker efter spökprogram och andra säkerhetsrisker som kan gömma sig på datorn.

Ha alltid den här funktionen aktiverad för att förhindra att dolda program påverkar datorns operativsystem.

Genomsökning av nätverksenheter

Söker igenom de nätverksenheter som är anslutna till din dator. Norton 360 Online utför Genomsökning av nätverksenheter under Fullständig systemsökning och Anpassad sökning. Alternativet Genomsökning av nätverksenheter är aktiverat som standard. Om du stänger av det här alternativet så genomsöker Norton 360 Online inte nätverksenheter.

Ha alltid det här funktionen aktiverad så att Norton 360 Online genomsöker alla nätverksenheter.

Heuristiskt skydd

Genomsöker datorn för att skydda mot okända säkerhetshot

Norton 360 Online använder heuristisk teknik för att söka efter misstänkta filegenskaper. Filegenskaperna jämförs med kända smittade filer. Om filen har tillräckligt med misstänksamma egenskaper identifierar Norton 360 Online filen som smittad.

Välj mellan följande alternativ:

 • Aggressiv

  Här kan du konfigurera så att Norton 360 Online utför en genomgående heuristisk sökning efter filer på datorn. Den här inställningen är mycket känslig och kan ge falska utslag. Avancerade användare rekommenderas att ha sina datorer kontinuerligt anslutna till Internet.

 • Automatisk

  Här kan du konfigurera så att Norton 360 Online automatiskt söker efter och tar bort filer som identifieras som smittade. Denna konfiguration rekommenderas.

 • Av

  Inaktiverar heuristiskt skydd.

Aktivera funktionen så att Norton 360 Online kan söka proaktivt efter nya och okända virus genom att analysera en körbar fils struktur, beteende och andra attribut.

Sök igenom spårningscookie-filer

Söker efter små filer som program kan placera på din dator för att spåra dina datoraktiviteter.

Spårningscookies kan vidarebefordra denna information till tredje part. Du kan ange hur du vill att Norton 360 Online ska reagera på spårningscookie-filer.

Du har följande alternativ:

 • Ta bort

  Tar bort spårningscookies automatiskt.

  Norton 360 Online sätter inte spårningscookies i karantän. Om du väljer att ta bort spårningscookies, kan du inte återställa dem från karantän.

 • Ignorera

  Ignorerar automatiskt spårningscookies som upptäcks.

 • Fråga först

  Ger dig största möjliga kontroll, genom att meddela dig när spårningscookies upptäcks.

  Du kan välja att ta bort eller ignorera spårningscookies.

Fullständig systemsökning

Kör en fullständig systemsökning på din dator.

Norton 360 Online kör en fullständig systemsökning när datorn är inaktiv. När sökningen har slutförts kan du visa en sammanfattning av sökresultatet och vidta lämpliga åtgärder när du börjar använda datorn igen.

Via alternativet Konfigurera kan du schemalägga en fullständig systemsökning.

Antal trådar vid manuell sökning

Här kan du välja antalet trådar som Norton 360 Online använder vid manuell sökning.

Trådar är underuppsättningar i en process som delar processresurserna men körs oberoende av varandra. Trådar hjälper till vid parallellkörning av program så att programmet kan köras snabbare i en miljö med flera processorer.

Norton 360 Online stöder flertrådig sökning av datorn. Det antal trådar du valde i listrutan används vid sökningen. Om du till exempel väljer 8 i listrutan så används åtta trådar i Norton 360 Online för att utföra den manuella sökningen. Om du väljer Auto så beror antalet trådar som används på hur många fysiska processorkärnor du har. Norton 360 Online använder dubbla det antal fysiska processorkärnor du har. Om du exempelvis har en dual-core-processor och väljer Auto så används två trådar i sökningen. På så sätt körs trådarna simultant med varje processor under sökningen. Som standard är Auto aktiverat.

Norton 360 Online stöder inte flertrådig sökning för Snabbsökning.

Om inställningar för sökning och risker

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15462912_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011