Andra produkter

Realtidsskydd

Med alternativen i Realtidsskydd styr du sökning och övervakning av datorn. Du kan styra vad sökningen ska leta efter med alternativen i Realtidsskydd. Du kan också bestämma vad som händer när en säkerhetsrisk eller riskliknande aktivitet påträffas.

Det här alternativet ger kontinuerligt skydd genom att söka efter virus och andra säkerhetsrisker på datorn. Du får även avancerat skydd genom proaktiv sökning efter okända säkerhetsrisker på datorn.

Alternativ för realtidsskydd

Alternativ

Beskrivning

Råd

Auto-Protect

Auto-Protect lagras i minnet och ger fortlöpande skydd medan du arbetar. Auto-Protect söker efter virus och andra säkerhetsrisker varje gång du kör program på datorn. Funktionen söker även efter virus när du sätter in flyttbara media, ansluter till Internet eller använder dokumentfiler som du mottagit eller skapat. Datorn övervakas också och alla ovanliga symptom som kan tyda på ett aktivt hot uppmärksammas.

Du kan förbli skyddad genom att använda följande alternativ:

 • Cachelagring

  Förbättrar datorns prestanda. Om du aktiverar det här alternativet sparar Norton 360 Online en lista över filer som öppnas ofta. Norton 360 Online söker inte igenom dessa filer även om du startar om datorn.

 • Sökning flyttbar enhet

  Söker efter startvirus när du använder flyttbara media. När sökningen av startvirus på det flyttbara mediet har utförts, söks det inte igenom igen förrän det sätts in igen eller formateras. Om du fortfarande misstänker att de flyttbara medierna är smittade med ett startvirus bör du se till att Auto-Protect är aktiverat och göra en ny genomsökning av dem. Mata sedan in det flyttbara mediet och öppna det från Den här datorn så att Auto-Protect söker igenom det en gång till. Du kan också söka igenom det manuellt för att bekräfta att det inte är smittat.

Starta om datorn om det inte går att köra Auto-Protect. När Auto-Protect upptäcker och tar bort ett hot, som till exempel ett startsektorsvirus, får du ett meddelande om att du bör starta om datorn. Du måste starta om datorn för att helt och hållet bli av med viruset. Det går inte att öppna Auto-Protect innan du har startat om datorn.

Auto-Protect bör alltid vara aktiverat eftersom det kan hindra virus från att smitta datorn. Auto-Protect arbetar i bakgrunden och utan att störa ditt arbete.

Auto-Protect utför följande uppgifter automatiskt:

 • Upptäcker och skyddar datorn mot alla slags virus, bland annat makrovirus, startsektorsvirus och minnesresidenta virus.

 • Upptäcker och skyddar datorn mot alla slags trojaner, maskar och annan skadlig kod.

 • Kontrollerar alla filer som du laddar ner från Internet, inklusive Java-appletar och ActiveX-kontroller för att skydda din dator mot virus.

 • Söker alltid efter virus för att hålla ditt system säkert. Söker efter virus när du kör program på din dator, sätter in flyttbara media och ändrar eller öppnar dokument.

 • Övervakar datorn och letar efter ovanliga symptom som kan tyda på ett aktivt virus.

SONAR-skydd

Ger realtidsskydd mot hot och söker proaktivt efter okända säkerhetsrisker på din dator.

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) identifierar nya hot utifrån programbeteenden. SONAR är snabbare än de traditionella signaturbaserade teknikerna för att upptäcka hot. SONAR söker efter och skyddar datorn mot skadlig kod före virusdefinitioner finns tillgängliga via LiveUpdate.

SONAR-skydd omfattar följande alternativ:

 • Avancerat SONAR-läge

  Norton 360 Online ger dig bästa möjliga kontroll över hot med låg pålitlighet endast om det här alternativet har aktiverats.

 • Ta bort risker automatiskt

  Med den här inställningen kan lågriskhot bete sig som högriskhot när alternativet Avancerat SONAR-läge är aktiverat. Hoten elimineras och du får ett meddelande om det.

 • Ta bort risker om jag är borta

  Med den här inställningen elimineras lågriskhot automatiskt om Norton 360 Online inte får någon respons från dig när alternativet Avancerat SONAR-läge är aktiverat.

 • Visa meddelanden om SONAR-blockering

  Med den här inställningen kan du aktivera och inaktivera meddelanden om SONAR-blockering. Om du anger alternativet Endast logg för Visa meddelanden om SONAR-blockering så visas inga meddelanden om SONAR-blockering.

Du bör aktivera SONAR för att skydda datorn från nya hot.

Om SONAR-skydd

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

Undanta säkerhetshot från genomsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15462856_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/10/2011