Andra produkter

Inställningar för tyst läge (manuellt)

Norton 360 Online ger följande alternativ med inställningar för tyst läge:

Tyst läge (manuellt)

Du kan aktivera det här alternativet manuellt för en viss tidsperiod.

Fullskärmsupptäckt

Tyst läge (manuellt) aktiveras automatiskt när Norton 360 Online upptäcker att ett program körs i fullskärmsläge, och inaktiveras när du slutar köra programmet i fullskärmsläge.

Tyst läge (automatiskt)

Det här alternativet aktiveras automatiskt när Norton 360 Online upptäcker att skivbränning eller tv-inspelning med Media Center pågår. När du kör ett program som ingår i listan Program för tyst läge (automatiskt) så aktiveras också tyst läge (automatiskt) i Norton 360 Online. Tyst läge (automatiskt) avaktiveras när skivbränningen eller tv-inspelningen har slutförts. Läget avaktiveras också när Norton 360 Online upptäcker att inga programinstanser som finns med i listan Program för tyst läge (automatiskt) körs.

Norton 360 Online undertrycker de flesta varningar och meddelanden och stoppar de flesta bakgrundsaktiviteterna, beroende på vilket av alternativen för Tyst läge du har valt. Du kan använda följande alternativ:

Inställningar

Funktion

Beskrivning

Råd

Tyst läge

Om du aktiverar alternativet Tyst läge kan du aktivera Tyst läge under en viss tidsperiod. Du kan aktivera tyst läge (manuellt) under en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller en dag.

När Tyst läge aktiveras kommer Norton 360 Online att undertrycka alla varningar och stoppa bakgrundsaktiviteterna för den varaktighet som du anger. Efter den angivna tiden stänger Norton 360 Online av tyst läge igen. Du kan även manuellt avaktivera Tyst läge när som helst. Aktiviteterna som stoppats kör efter att Tyst läge har avaktiverats.

Kontrollera att du aktiverat funktionen Tyst läge innan du utför några viktiga uppgifter på din dator.

Fullskärmsupptäckt

Om du aktiverar alternativet Fullskärmsupptäckt känner Norton 360 Online automatiskt av vilka program som körs i fullskärmsläge och aktiverar tyst läge (manuellt). Energisparläget är aktiverat som standard.

Norton 360 Online identifierar också Media Center Extender som ett aktivt program som körs i fullskärmsläge, och aktiverar Tyst läge (manuellt).

När Tyst läge aktiverats kommer Norton 360 Online att undertrycka de flesta varningar och stoppa bakgrundsaktiviteter. Endast de aktiviteter som skyddar datorn från virus och andra hot mot säkerheten körs. Aktiviteterna som stoppats körs när du avslutat ett program som körts i fullskärmsläge.

Ha alltid alternativet Fullskärmsupptäckt aktiverat för att undertrycka varningar och stoppa bakgrundsaktiviteter när du kör program i fullskärmsläge. Genom att minska antalet bakgrundsaktiviteter ökar du datorns prestanda. Om du låter detta alternativ vara aktiverat kan du köra Media Center Extender-sessioner utan avbrott.

IMAPI 2.0 Bränn skiva

Om alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva är markerat så aktiveras tyst läge (automatiskt) när skivbränning upptäcks på din dator. Alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva är aktiverat som standard. Norton 360 Online undertrycker därefter bakgrundsaktiviteter för att skivbränningen inte ska ta för lång tid, men varningar och meddelanden fortsätter att visas. När skivan har bränts stänger Norton 360 Online automatiskt av Tyst läge (automatiskt).

Norton 360 Online aktiverar Tyst läge (automatiskt) så snart du börjar bränna en CD eller DVD med ett Media Center-program. Tyst läge stoppas så fort skivbränningssessionen har slutförts. Medan en skiva bränns går det inte att stänga av Tyst läge (automatiskt) genom att avmarkera alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva i fönstret Inställningar.

Norton 360 Online stöder aktivering av tyst läge (automatiskt) för följande Media Center-program för bränning av skivor:

  • IMAPI 2.0

  • J. River Media Center (version 13.0.125 och senare)

Kontrollera att alternativet Media Center tv-inspelning är markerat innan du börjar bränna en skiva. Detta säkerställer maximalt utbyte av systemresurserna och bättre prestanda vid bränningen.

Media Center tv-inspelning

Norton 360 Online aktiverar tyst läge (automatiskt) när inspelning av ett tv-program upptäcks på datorn, om alternativet Media Center-tv-inspelning är markerat. Alternativet Media Center-tv-inspelning är som standard aktiverat. Norton 360 Online undertrycker därefter bakgrundsaktiviteter för att spara på systemresurser, men varningar och meddelanden fortsätter att visas. När inspelningen är slutförd stängs tyst läge (automatiskt) av.

Tyst läge aktiveras direkt i Norton 360 Online när du startar inspelningen av ett tv-program. Tyst läge stoppas så fort inspelningssessionen har slutförts. Det går inte att stänga av Tyst läge (automatiskt) under en tv-inspelning genom att avmarkera alternativet Media Center tv-inspelning i fönstret Inställningar.

Norton 360 Online stöder aktivering av tyst läge i följande Media Center-program:

  • Windows Media Center

    Du måste eventuellt starta om datorn när du har installerat Norton 360 Online så att Windows Media Center kan starta tyst läge under tv-inspelningen.

  • J. River Media Center (version 13.0.125 och senare)

Kontrollera att alternativet Media Center tv-inspelning är markerat innan du börjar spela in ett tv-program. Detta säkerställer maximalt utbyte av systemresurserna och bättre prestanda vid inspelningen.

Användardefinierade program

Listan Användardefinierade program innehåller alla program som du vill att Norton 360 Online ska aktivera Tyst läge (automatiskt) för. Du kan lägga till program manuellt i Användardefinierade program. När Norton 360 Online upptäcker att en instans av ett program som du lagt till i Användardefinierade program körs, aktiverar programmet Tyst läge (automatiskt). När alla instanser av program som finns med i listan Användardefinierade program har körts färdigt så inaktiveras Tyst läge (automatiskt).

När Tyst läge (automatiskt) är aktiverat så stoppas alla bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden visas fortfarande.

Det går även att ta bort program från Användardefinierade program.

Lägg till alla resurskrävande program i Användardefinierade program. Genom att lägga till program i Användardefinierade program kan Norton 360 Online undertrycka bakgrundsaktiviteter för att förbättra prestandan när dessa program körs.

Om tyst läge

Aktivera och avaktivera tyst läge (manuellt)

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15462179_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 20/10/2011