Andra produkter

Produktsäkerhet

Med hjälp av de olika alternativen i stycket Produktsäkerhet kan du säkerställa att din Nortonprodukt är säker. Det kan hindra att obehöriga får åtkomst till Nortonprodukterna och du kan även skydda dina produktinställningar med ett lösenord.

Följande alternativ finns:

Åtkomst till inställningar för icke-administratörer

Öppna och konfigurera alla alternativ i fönstret Inställningar från ett användarkonto utan administratörsbehörighet.

Som standard är alternativet avmarkerat. Du måste logga in som administratör för att aktivera detta alternativ. Det går inte att komma åt fönstret Inställningar om samma fönster öppnats i något annat användarkonto på datorn.

Norton Manipuleringsskydd

Används för att skydda din Norton-produkt från ett angrepp eller förändring av okända, misstänka eller hotande program.

Inställningar för lösenordsskyddet

Här kan du ställa in om Norton 360 Online-inställningarna ska lösenordsskyddas.

På så sätt skyddas produktinställningarna mot obehöriga ändringar. Lösenordet måste vara 8 till 256 tecken långt. Som standard är alternativet avmarkerat.

Du måste ange lösenordet varje gång du vill visa eller konfigurera dina produktinställningar och aktivera eller inaktivera skyddsfunktionerna.

Om du glömmer bort lösenordet för inställningarna kan du emellertid återställa lösenordet i det fönster som visas när du väljer att avinstallera Norton 360 Online. Du behöver inte avinstallera produkten för att återställa lösenordet. Du kan återställa lösenordet med alternativet Återställ lösenord för inställningar i inställningsfönstret för avinstallation. Alternativet visas i inställningsfönstret för avinstallation endast om du har ett lösenord för inställningar. Du kan ange ett nytt lösenord efter att du har skrivit de slumpvis genererade tecken som visas i dialogrutan där du återställer lösenordet.

Du kan avmarkera alternativet Inställningar för lösenordsskyddet om du inte längre behöver något lösenordsskydd för inställningarna i Norton 360 Online.

Produktstatusövervakning

Här kan du övervaka eller ignorera skyddsstatus för virusskydd, brandväggsskydd, identitetsskydd och övriga funktioner i Norton 360 Online.

Om du vill övervaka eller ignorera status för en produktfunktion kan du markera respektive avmarkera motsvarande alternativ.

Om att skydda inställningarna i Norton 360 Online med ett lösenord

Om Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Om administrationsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15462176_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/03/2011