Andra produkter

Kodmodifieringsövervakning

Kodmodifieringsövervakning hjälper till att skydda mot trojaner och andra skadliga program så att de inte kan modifiera kod i andra program eller processer utan att orsaka brandväggsvarningar.

Ett skadligt program modifierar kod i adressutrymmet hos ett pålitligt program och blir själv en del av programmet. Koden är exekverbar och kan initiera nätverksaktivitet eftersom brandväggen ser koden som en aktivitet som utförs av det pålitliga programmet. När Kodmodifieringsövervakning är aktiv får du en varning när ett skadligt program försöker ändra koden i ett pålitligt program. Du kan sedan tillåta, blockera eller avsluta program som infogar kod.

Programmen som injekterar kod listas automatiskt i dialogrutan Kodmodifieringsövervakning. Klicka på ett program för att få mer information om det.

Följande tabell anger programdetaljer och deras beskrivning:

Fullständig sökväg

Visar programmets plats

Beskrivning

Visar en kort beskrivning av programmet

Version

Visar programmets version

Digital signatur

Visar digital signaturautentisering för programmet

Företagsnamn

Visar namnet på företaget som programmet tillhör

Du kan klicka på alternativet Ta bort om du vill ta bort valt program från listan eller alternativet Ta bort alla om du vill ta bort alla program från listan.

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457336_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 15/02/2011