Andra produkter

Avancerad händelseövervakning

När du är ansluten till Internet finns flera olika sätt som inkräktare kan få obehörig åtkomst till din dator.

Inkräktare kan få åtkomst till din dator genom att göra följande utan att orsaka brandväggsvarningar:

  • Starta och manipulera säkra program utan din vetskap

  • Bifoga en bilaga till ett säkert program utan att upptäckas

  • Starta pålitliga program i dolt läge genom kommandoradens parametrar

  • Infoga kod i andra programs processer

  • Ändra URL-adressen i en Internet-webbläsare via Windows-meddelanden

  • Koppla förbi brandväggskontroller genom att penetrera Windows TCP/IP-lager för att skicka och ta emot data

  • Använda de dokumenterade gränssnitt som Windows Active Desktop tillhandahåller för att skicka data utanför nätverket

  • Använda program som spelar in alla tangenttryckningar för en datoranvändare och därmed få tillgång till användarens personliga information

  • Skapa en instans för kontrollerade COM-objekt för att manipulera programbeteende

Inställningarna i Avancerad händelseövervakning består av följande kategorier som ger datorn ett avancerat skydd:

Programkomponent

Övervakar de skadliga program som startar program med Internetåtkomst.

Programstart

Övervakar skadliga program som bifogar sig själva till säkra program utan att upptäckas.

Kommandoradskörning

Övervakar trojaner eller skadliga program som startar tillförlitliga program i dolt läge via kommandoradsparametrar.

Kodinmatning

Övervakar trojaner eller skadliga program som matar in programkod i en programprocess utan att utlösa en varning från brandväggen.

Windows-meddelanden

Övervakar trojaner och andra skadliga program som manipulerar beteendet hos ett program för att ansluta till Internet utan att utlösa brandväggsvarningar.

Direkt nätverksåtkomst

Övervakar trojaner och andra skadliga program som kringgår nätverkstrafik.

Dessa program sprider sig i Windows TCP/IP-lager och skickar/tar emot data utan att några brandväggsvarningar utlöses.

Active Desktop-ändring

Övervakar skadliga program som använder dokumenterade gränssnitt som tillhandahålls av tillförlitliga program för att överföra data utanför nätverket utan att utlösa brandväggsvarningar.

Övervakning av tangentloggning

Övervakar skadliga tangentloggningsprogram som kommer åt personlig information genom att logga alla tangenttryckningar på en viss dator.

COM-kontroll

Övervakar skadliga program som manipulerar beteendet hos ett program genom att skapa en instans för kontrollerade COM-objekt.

Om du vill aktivera Avancerad händelseövervakning måste du först inaktivera funktionen automatisk skyddskontroll.

När du aktiverar funktionen Avancerad händelseövervakning får du flera varningar från brandväggen. Om du inte vill ha brandväggsvarningar kan du aktivera automatisk programkontroll.

Du bör aldrig redigera funktionen Avancerad händelseövervakning eftersom du kan ta fel beslut, vilket kan släppa in skadliga program eller blockera kritiska Internetprogram och funktioner.

När du stänger av Automatisk programkontroll kan du konfigurera de olika funktionerna under Avancerad händelseövervakning. Du kan använda funktionerna under Avancerad händelseövervakning för att tillåta eller stoppa alla händelser som kan skada datorn. När en händelse inträffar första gången visar brandväggsprogrammet en varning och du kan tillåta eller blockera händelsen. När du tillåter händelsen kommer information om händelsen att loggas i någon av de kategorier som är tillgängliga under Avancerade händelser. Programmet som startar den tillåtna händelsen läggs till i Listan över pålitliga i motsvarande kategori i Avancerad händelseövervakning. Du kan ta bort programmet från listan. I det här fallet visas brandväggsprogrammets varning nästa gång programmet utlöser händelsen.

Om den smarta brandväggen

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457334_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011