Andra produkter

Automatisk programkontroll

Funktionen konfigurerar inställningar för Internetåtkomst för de webbaktiverade program som körs för första gången. När ett program försöker får åtkomst till Internet för första gången kommer Automatisk programkontroll att skapa regler för det.

Automatisk programkontroll konfigurerar nätverksåtkomst endast för de programversioner som Symantec identifierar som säkra. Norton 360 Online blockerar alla smittade program som försöker få åtkomst till Internet oavsett om den automatiska programkontrollen är aktiverad eller inte. Norton 360 Online meddelar sedan att programmet har blockerats.

Alternativet Automatisk inlärning av IPv6 NAT Traversal-trafik är endast tillgängligt om Automatisk programkontroll är aktiverad. Detta alternativ är till för kontroll av nätverkstrafik som använder Teredo för att kommunicera med din dator.

Om du vill ange åtkomstinställningarna för dina program kan du stänga av den Automatiska programkontrollen. När ett program försöker ansluta till Internet för första gången uppmanas du att konfigurera åtkomstinställningarna. Du kan aktivera funktionen Automatisk programkontroll om du inte vill få sådana varningar.

När du stänger av den automatiska programkontrollen visas en varning. Symantec rekommenderar att automatisk programkontroll alltid är aktiverad. Om du stänger av det, kan du ta felaktiga beslut som kan lämna datorn öppen för skadliga program eller blockera kritiska Internet-program och funktioner.

När du har inaktiverat automatisk programkontroll kan du aktivera Avancerad händelseövervakning. Ett flertal varningar från brandväggen visas när du aktiverar Avancerad händelseövervakning.

Om du inte vill ha brandväggsvarningar kan du aktivera automatisk programkontroll.

Om den smarta brandväggen

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457333_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 20/10/2011