Dölj blockerade portar

Portar är virtuella dataanslutningar som underlättar direkt utbyte av data mellan två eller flera datorer. Portar kan befinna sig i ett av följande tillstånd:

Öppna

Möjliggör en Internetanslutning.

Öppna portar skickar ett positivt svar på inkommande begäran om anslutning.

Stängda

Förhindrar en Internetanslutning.

Stängda portar skickar ett negativt svar och nekar inkommande begäran om anslutning.

Med brandväggsinställningarna kan du aktivera brandväggsfunktioner och anpassa de portar som används för att öppna webbsidor.

När du aktiverar funktionen Dölj blockerade portar döljs dina datorportars status för andra datorer i Norton 360 Online. I det här läget besvarar inte brandväggen portsökningar från andra datorer. De oanvända och blockerade portarna på din dator svarar inte på begäranden från nätverket när funktionen Dölj blockerade portar är aktiverad.

När du inaktiverar funktionen Dölj blockerade portar kan andra datorer se listan över öppna och stängda portar i datorn. De blockerade portarna svara då att de är stängda vid alla nätverksavsökningar eller begäranden om anslutning.

Funktionen Dölj blockerade portar ser till att blockerade portar och inaktiva portar inte svarar på anslutningsförsök.

Om den smarta brandväggen

Om allmänna inställningar för brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457117_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011