Andra produkter

Återställning av brandvägg

Alternativet Återställning av brandvägg återställer brandväggen till dess standardinställningar. När du återställer brandväggen öppnas därför en dialogruta där du ombeds bekräfta att du vill återställa brandväggen.

Alternativet Återställning av brandvägg återställer brandväggens inställningar som t.ex. brandväggsregler och inställningar för pålitlighetskontroll. Om du t.ex. återställer brandväggen kommer alla anpassade regler eller inställningar som du konfigurerat att tas bort. När du återställer brandväggen tillåts kommunikation med datorerna som blockerats automatiskt, och inställningarna för Pålitlighetskontroll ändras i kartan över nätverkssäkerhet. I Windows XP blir du ombedd att välja pålitlighetsnivå för nätverket när du återställer brandväggen i Norton 360 Online. Varningen visas endast när säkerhetskriterierna för delning uppfylls.

I händelseloggen finns en lista över alla brandväggsaktiviteter. Du kan se loggfilerna under kategorin Brandväggsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik.

Du kan klicka på Nollställ för att kontrollera att de rekommenderade reglerna och inställningarna för brandväggen är konfigurerade. Om du anpassat en lista över ovanliga protokoll återställs den t.ex. till sin standardinställning. Om du stängt av eller aktiverat några avancerade brandväggsfunktioner återställs de till standardtillståndet.

Brandväggen inaktiveras under de sekunder som krävs för återställning.

Om den smarta brandväggen

Om Avancerade inställningar för smart brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457115_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011