Andra produkter

Nätverkstrafikregler

Norton 360 Online har en uppsättning förinställda trafikregler för brandväggen. Reglerna ger fungerande nätverksanslutning och skydd mot kända Internetrisker.

Vissa av standardbrandväggsreglerna i listan kan inte ändras. Du kan dock se inställningarna för dessa regler genom att klicka på Visa. Klicka på Ändra om du vill ändra på andra regler i listan. Du kan också lägga till en ny regel. I standardläget kommer den nya regeln att visas nederst i listan.

Reglerna visas i prioritetsordning i listan. Regler som visas högre upp i listan har högre prioritet än regler som visas längre ner. Du kan flytta om reglerna i listan.

Den här åtgärden bör endast utföras av vana användare eller av användare som har hjälp av teknisk support.

Du kan också avaktivera en regel genom att avmarkera dess kryssruta. Vissa standardbrandväggsregler kan inte stängas av.

Exempel på standardinställningar för brandvägg omfattar:

Inkommande standard-ICMP

Standard för utgående ICMP

Tillåter all slags utgående ICMP och säkra typer av inkommande ICMP (Internet Control Message Protocol)-meddelanden.

ICMP-meddelanden innehåller status- och kontrollinformation om nätverket.

Standard-för inkommande NetBIOS-namn

Standard för utgående-NetBIOS

Tillåter användning av NetBIOS namntjänst och NetBIOS datagramtjänst som används av Microsoft-nätverket vid delning av filer och skrivare.

NetBIOS står för Network Basic Input/Output System. NetBIOS tillhandahåller namn-, sessions- och datagramtjänst. Namntjänsten hanterar namn. Sessionstjänsten hanterar sessioner för anslutningsrelaterade tjänster. Datagram-tjänsten distribuerar datagram för anslutningsrelaterade tjänster.

Standard för inkommande bootp

Standard för utgående Bootp

Tillåter användning av Bootp-tjänsten.

Bootp är en förkortning av Bootstrap Protocol, som gör att den dator kan hitta sin IP-adress.

Du kan använda fliken Regler för nätverkstrafik för att göra följande:

  • Lägga till en regel för nätverkstrafik.

  • Byta namn på en regel för nätverkstrafik.

  • Ändra åtkomstinställningarna för en regel för nätverkstrafik.

  • Ändra prioritet på en regel för nätverkstrafik.

  • Ta bort en regel för nätverkstrafik.

Du kan skapa och anpassa regler med hjälp av följande alternativ:

Lägg till

Här kan du lägga till en brandväggsregel.

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Visa/Ändra

Här kan du visa och ändra inställningarna för en befintlig brandväggsregel.

Vissa av standardreglerna kan inte ändras. Dessa regler är nödvändiga för att brandväggen ska fungera som den ska.

Ändra regler för nätverkstrafik och programregler

Ta bort

Här kan du ta bort en brandväggsregel.

Det går inte att ta bort vissa standardregler. Dessa regler är nödvändiga för att brandväggen ska fungera korrekt.

Ta bort en brandväggsregel

Flytta uppåt/Flytta nedåt

Här kan du ändra prioritet för en brandväggsregel i listan.

Ändra ordningsföljd för brandväggsregler

Om allmänna inställningar för brandvägg

Om regler för nätverkstrafik

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Tillfälligt inaktivera en regel för nätverkstrafik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457111_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011