Andra produkter

File Insight

I fönstret File Insight finns information om Intressanta filer på datorn. I fönstret File Insight finns välstrukturerad information om alla intressanta filer på datorn. När du klickar på alternativen i det vänstra fönstret visas information i det högra fönstret.

Informationen omfattar bland annat allmänna uppgifter, ursprung, resursanvändning och de åtgärder som filen har utfört på datorn.

Fönstret File Insight visas bara för följande filtyper:

 • exe

 • msi

 • dll

 • sys

 • drv

 • ocx

 • loc

Följande flikar finns i det vänstra fältet i fönstret File Insight :

Information

Visar information om exempelvis stabilitetsbedömning, pålitlighetsnivå och Community-användning för en fil, och hur länge det är sedan filen släpptes.

Du ser bland annat signaturen och vilket datum filen skapades. Du kan se om det är en startfil och se vilket datum filen senast användes.

Symantec analyserar bland annat filens digitala signatur och dess hash-värde för att fastställa pålitlighetsnivån. Symantec tilldelar de pålitliga filerna statusen Norton Trusted. Med alternativet Kontrollera pålitlighet nu kan du ta reda på hur pålitlig en fil är. Du kan även ge en fil en pålitlighetsnivå manuellt. Exempel: Filen betraktas som okänd eller opålitlig, men du vet med dig att filen tillhör ett välkänt program. I det här fallet kan du manuellt ange att du litar på filen via alternativet Pålitlig nu.

Du kan även titta på Community-användningen av filen för att bedöma hur pålitlig den är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den har klassificerats som Bra.

Stabilitetsbedömningen för ett program visar hur ofta programmet kraschar.

Stabilitetsbedömningen är global och inte specifik för en viss del av världen. Stabilitetsbedömningarna kan variera beroende på vilket operativsystem du har.

Ursprung

Källinformation om filen.

Information om filens härkomst finns tillgänglig om du har laddat ned eller skapat filen efter installationen av Norton 360 Online. Visa den webbadress som filen laddades ner från (i förekommande fall). Du kan också visa överordnade filer på sex nivåer för en fil. Du kan också ange säkerhetsnivåer för filen.

Aktivitet

Innehåller information om hur en process använder olika resurser.

Du kan välja att visa följande information i listrutan Visa :

 • Prestanda : Visar ett prestandadiagram.

  Med prestandadiagrammet kan du visa hur processen påverkar datorns totala resursanvändning. Du kan förstora prestandadiagrammet för de processer som körs på datorn med knappen Zooma in.

 • Prestandavarning : Visar information om processens processor- minnes- och hårddiskanvändning.

  Norton 360 Online visar bara informationen när processen överskrider den angivna gränsen för resursanvändning.

  Klicka på länken Varna inte för den här filen om du vill att Norton 360 Online ska sluta övervaka programmet. Länken ändras till Varna för den här filen när Norton 360 Online slutar övervaka programmet.

  Klicka på länken Inställningar för att visa avsnittet Administrationsinställningar i fönstret Inställningar.

 • Nätverk : Visar information om processens nätverksaktivitet.

  Norton 360 Online visar bara informationen när processen utför en nätverksaktivitet. För varje nätverksaktivitet kan du visa information om exempelvis IP-adresser och vilket protokoll som används.

 • Kör nyckeländring : Visar information om ändringar i Windows-registret.

  Norton 360 Online visar platsen i Windows-registret som lades till eller ändrades. Norton 360 Online visar också en lista över program vars poster i Windows-registret har lagts till eller ändrats. Det här alternativet är tillgängligt endast om du lägger till eller ändrar någon av posterna i Windows-registret.

Dessutom kan du hitta filens sökväg på datorn med hjälp av alternativet Hitta. Om du klickar på Mer information kommer du till en webbsida med självstudier. Du kan använda alternativet Kopiera till Urklipp om du vill kopiera uppgifter från fönstret File Insight till Urklipp. När du har kopierat innehållet till Urklipp kan du öppna ett dokument, klistra in informationen och spara dokumentet.

Om prestandavarningar

Kontrollera pålitlighetsnivå för en viss fil

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457098_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2011