Andra produkter

Undantag/låga risker

Med alternativen i Undantag/låga risker kan du ange vilka objekt som ska undantas från sökningar. Du kan markera objekt och säkerhetsrisker som du vill undanta i Norton 360 Online-sökningarna. Du kan undanta objekten från både risk- och Auto Protect-sökning. Du kan också hantera objekt med låg säkerhetsrisk som hittas i din dator.

Undantag/låga risker minskar skyddsnivån och bör endast användas när det verkligen behövs.

Följande tabell visar alternativen Undantag / Låg risk :

Låga risker

Här kan du hantera lågriskobjekt som hittas i datorn.

Norton 360 Online tar bort objekt med medelhög och hög risk automatiskt.

Du kan ange hur du vill att Norton 360 Online ska reagera på lågriskobjekt.

Du har följande alternativ:

  • Ta bort

    Tar bort lågriskobjekt som identifieras automatiskt.

  • Ignorera

    Ignorerar upptäckta lågriskobjekt automatiskt.

  • Ställ en fråga

    Du bestämmer åtgärd när en risk upptäcks. Du väljer vad som ska göras vid varje fas av risksvarsprocessen.

Objekt att undanta från sökningar

Bestäm vilka hårddiskar, mappar eller filer du vill undanta vid risksökning.

Du kan lägga till nya objekt som måste undantas, eller ändra objekt som du redan har undantagit. Du kan även ta bort objekt från listan över undantagna objekt.

Objekt som ska uteslutas från upptäckt av Auto-Protect, SONAR och Download Intelligence

Bestäm vilka hårddiskar, mappar eller filer du vill undanta från Auto-Protect- och SONAR-sökningar samt Download Insight.

Du kan lägga till nya program som måste undantas, eller ändra program som du redan har undantagit. Du kan även ta bort objekt från listan över undantagna objekt.

Om du vill undanta en fil från Download Insight måste du välja en mapp och ladda ned filen till den valda mappen. Du kan t.ex. ladda ned en osäker körbar fil till den här mappen utan att Norton 360 Online tar bort den från datorn. Symantec rekommenderar att du skapar en ny mapp enbart för Download Insight-undantag.

Signaturer att undanta från alla identifieringar

Välj de kända säkerhetsrisker du vill utesluta från sökningar.

Undantag av signaturer minskar ditt skydd och bör endast användas vid särskilda tillfällen. Du bör endast utesluta objekt om du är säker på att de inte är smittade.

Du kan välja kända risker efter namn och ta bort en risk från listan över undantagna objekt. Du kan även se riskpåverkan som är baserad på prestanda, sekretess, borttagning och smygpåverkan.

Om SONAR-skydd

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

Undanta säkerhetshot från genomsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15457075_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 12/04/2011