Andra produkter

Klientintegrering

Fliken Klientintegrering innehåller en lista över de e-postprogram eller klienter som stöds och som du har installerade på datorn, samt de adressböcker som är kopplade till dem. Du kan integrera Norton AntiSpam med din e-postklient för att undvika att få oönskad e-post.

När du väljer ett e-postprogram lägger Norton 360 Online till listrutan Norton AntiSpam eller några alternativ i verktygsfältet på det e-postprogram som stöds. Använd Norton AntiSpam-listrutan för att klassificera e-postmeddelanden som skräppost eller som legitim e-post. Dessa alternativ kan även användas för att tömma skräppostmappen eller öppna fönstret Inställningar i vilket du kan konfigurera inställningarna för Norton AntiSpam. Om det inte finns en skräppostmapp i ditt e-postprogram skapas en Norton AntiSpam-mapp. Du kan använda mappen Norton AntiSpam för att sortera och lagra skräppostmeddelanden. Finns det däremot en Norton AntiSpam-mapp i ditt e-postprogram från en tidigare version av Norton 360 Online använder Norton AntiSpam den mappen istället för skräppostmappen.

Följande e-postklienter stöder inte klientintegrering:

  • Outlook 2010 64-bitars

  • Thunderbird

  • Windows Mail

Du kan även importera adresslistan från ett e-postprogram till listan över tillåtna.

Välj de e-postklienter med vilka du vill att Norton AntiSpam ska integreras med.

De tillgängliga alternativen är:

Outlook

Norton AntiSpam kan integreras med Outlook 2002/2003/2007/2010.

Norton 360 Online stöder endast 32-bitarsversionen av Microsoft Outlook 2010.

Outlook Express

Norton AntiSpam kan integreras med Outlook Express 6.0 eller senare.

Du kan välja en eller flera adressböcker från vilka du vill att Norton AntiSpam ska importera e-postadresser från.

De tillgängliga alternativen är:

  • Integrera med kontaktlistan i Outlook

  • Integrera med adressboken i Windows

När Norton AntiSpam importerar adresserna så importeras också de adresser som är tillgängliga i listorna över säkra respektive blockerade avsändare i ditt e-postprogram.

Alternativet Välkomstskärm under raden Diverse visar en kort presentation av Norton AntiSpam varje gång du startar ditt e-postprogram. Du kan stänga av alternativet Välkomstskärm om du inte vill visa den.

Med alternativet Feedback under raden Diverse kan du skicka feedback om det felaktigt klassificerade e-postmeddelandet till Symantec.

Alternativet är endast tillgängligt om du har Microsoft Outlook eller Outlook Express installerat på din dator.

Välj något av följande tre alternativ:

Felklassificerat e-postmeddelande skickas automatiskt till Symantec när du klassificerar det som Skräppost eller Inte skräppost.

Fråga först

När du klassificerar ett e-postmeddelande som skräppost eller legitim e-post blir du tillfrågad om det felaktigt klassificerade e-postmeddelandet ska skickas till Symantec eller inte.

Av

Det felklassificerade e-postmeddelandet skickas inte till Symantec.

Import av adressbok stöds inte i 64-bitarsversionen av Outlook 2010 och 32-bitarsversionen av Outlook 2010 Click-to-Run. 32-bitarsversionen av Outlook 2010 importerar adresser från Outlook-kontakter, men importerar inte adresser som är tillgängliga i listan över säkra avsändare eller listan över blockerade avsändare.

Om Norton AntiSpam

Konfigurera Klientintegrering

Om verktygsfältet i ditt e-postprogram

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v14652473_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011