Andra produkter

Uppdatera program med Nortons Programuppdaterare

Funktionen Programuppdaterare i Norton-skyddet är utformad med syftet att hålla tredjepartsprogram uppdaterade för att hjälpa till att eliminera säkerhetssårbarheter. Det är viktigt att se till att alla program har den senaste versionen för ett heltäckande skydd. Ett program som inte är uppdaterat kan sakna de senaste säkerhetsåtgärderna, vilket gör det lättare för nätbrottslingar att utnyttja programmet och få åtkomst till din dator och dina uppgifter.

Alla program stöds inte av Programuppdateraren. Se Lista över program som stöds av Programuppdateraren för att se en lista över program som stöds.

Du måste ha ett Windows-användarkonto med administratörsbehörighet för att komma åt funktionen.

Om du är testanvändare och Norton-skyddet var förinstallerat på Windows-enheten kan du inte automatiskt uppdatera programmen till den senaste versionen.

Förutom programuppdateringar kan Programuppdateraren även söka efter uppdateringar med Windows-korrigeringar. Du kan använda alternativet Inkludera Windows-uppdateringar för att slå på Windows uppdateringsagent för att hämta uppdateringar med Windows-korrigeringar. Men om du har pausat uppdateringar i Windows-inställningarna söker Programuppdateraren inte efter Windows-uppdateringar. Vi rekommenderar att du inte pausar Windows-uppdateringar eftersom du då kan missa viktiga uppdateringar för datorns stabilitet och säkerhet.

Viktigt: Uppdateringar av Windows-korrigeringar förbrukar maximalt med systemresurser och nätverksbandbredd. Detta kan leda till att uppdateringen tar längre tid att slutföra. Tiden kan variera beroende på operativsystem, systemkonfiguration och storleken på uppdateringarna.

Kör Programuppdateraren för att uppdatera programmen till den senaste versionen

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.
 2. I fönstret Mitt Norton, bredvid Programuppdaterare, klickar du på Sökning.
 3. Vänta tills sökningen är slutförd i fönstret Programuppdaterare.
  Klicka på Ny sökning om ett tidigare sökningsresultat visas.
 4. På fliken Program som kräver uppmärksamhet väljer du de program du vill uppdatera.
 5. Om du vill att Programuppdateraren ska söka efter Windows-uppdateringar markerar du Inkludera Windows-uppdateringar.
  Om du hade inkluderat Windows-uppdateringar i den tidigare sökningen och väljer att avmarkera Inkludera Windows-uppdateringar i den aktuella sökningen, utesluts uppdateringarna med Windows-korrigeringarna endast för den aktuella sökningen.
 6. Klicka på Uppdatera.

  Tips: Du behöver inte vänta på att Programuppdateraren ska slutföra sökningen eller uppdateringen. Du kan klicka på hemikonen i den vänstra rutan eller minimera fönstret och fortsätta med andra uppgifter.

 7. Granska statusen utifrån sökresultaten och vidta lämpliga åtgärder.
 8. Om du inte vill uppdatera ett visst program markerar du programmet och klickar på Exkludera.
 9. På fliken Övriga program kan du se vilka program som har uppdaterats till den senaste versionen.
 10. Klicka på Slutför.

Slå på eller stäng av automatisk uppdatering

Om alternativet Automatisk uppdatering är påslaget körs Programuppdateraren i bakgrunden en gång var sjunde dag och kontrollerar om den senaste versionen finns tillgänglig för något av de installerade programmen. Om det finns en uppdatering tillgänglig för ett visst program uppdateras programmet automatiskt till den senaste versionen.

Alla program har inte stöd för Automatisk uppdatering. Vissa program kan kräva en manuell uppdatering till den senaste versionen.

Automatisk uppdatering är inte tillgänglig om Norton-skyddet var förinstallerat på Windows-enheten.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.
 2. I fönstret Mitt Norton i det mittersta fältet klickar du på inställningsikonen > Programuppdaterare.
 3. I inställningsfönstret Programuppdaterare slår du på eller stänger av reglaget Automatisk uppdatering.
 4. Aktivera Inkludera program som inte stöds av automatisk uppdatering om du vill inkludera alla program i sökningen.
  Viktigt! När du slår på det här alternativet inkluderas även program som kräver manuell uppdatering i sökningen. Du kan behöva uppdatera dessa program till den senaste versionen manuellt.

Exkludera program som inte stöds av automatisk uppdatering

Program som inte stöds av automatisk uppdatering ingår som standard inte i sökningen som görs av programuppdateraren. Om du har aktiverat alternativet Inkludera program som inte stöds av automatisk uppdatering måste du stänga av det.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.
 2. I fönstret Mitt Norton i det mittersta fältet klickar du på inställningsikonen > Programuppdaterare.
 3. Stäng av Inkludera program som inte stöds av automatisk uppdatering i inställningsfönstret Programuppdaterare.
  Program som kräver manuell uppdatering ingår inte i nästa sökning.

Mer information om statusarna för programuppdateringarna

Software Updater - program states
Status Beskrivning Råd
Uppdatering tillgänglig En ny version är tillgänglig. Den aktuella versionen av programmet som är installerat på datorn är inte den senaste. Program med denna status uppdateras till den senaste versionen när du klickar på Uppdatera. Välj programmet och klicka på Uppdatera
Uppdaterad Den senaste versionen av programmet är installerad på datorn. Ingen åtgärd krävs. Den aktuella versionen av programmet som är installerat på datorn är den senaste. Lägg till programmet i listan över uteslutna program om du inte vill att det ska listas i de efterföljande sökresultaten från Programuppdateraren.
Slutförd Uppdateringen har laddats ner och installerats. Ingen åtgärd krävs.
Misslyckad Det gick inte att ladda ner uppdateringarna. Prova att köra Programuppdateraren efter ett tag.
Skippad Du kanske avsiktligt hoppade över uppdateringen vid den senaste sökningen. Om du vill uppdatera programmet till den senaste versionen väljer du programmet och klickar på Uppdatera. Lägg till programmet i listan över uteslutningar om du inte vill uppdatera det.
Avbruten Du kan ha klickat på Stoppa när Programuppdaterarens sökning pågick. Klicka på Ny sökning.
Du måste stänga programmet Uppdateringen har laddats ner. Programmet måste dock stängas för att uppdateringarna ska kunna installeras. Stäng det specifika programmet. Vissa program kanske fortfarande körs i bakgrunden även efter du stängt dem. I sådana fall måste du också avsluta bakgrundsprocesserna.
Omstart krävs En omstart av systemet krävs för att installera de nedladdade uppdateringarna. Spara arbetet och klicka på Starta om nu. Det rekommenderas att starta om datorn för att slutföra uppdateringen.

Följande tillstånd visas om du har aktiverat alternativet Inkludera program som inte stöds av Automatisk uppdatering i inställningsfönstret Programuppdaterare:

Status Beskrivning Råd
Manuell uppdatering krävs Programuppdateraren kan inte uppdatera det specifika programmet. Ingripande krävs. Klicka på länken Manuell uppdatering krävs för att gå till programmets webbplats och ladda ner och installera uppdateringen. Om länken inte är tillgänglig måste du manuellt gå till programmets webbplats och kontrollera om det finns någon uppdatering tillgänglig.
Manuell kontroll krävs Programuppdateraren kan inte upptäcka om en uppdatering är tillgänglig för det specifika programmet. Ingripande krävs. Du måste manuellt gå till programmets webbplats och kontrollera om det finns någon uppdatering tillgänglig. För vissa program kanske den senaste versionen inte är tillgänglig. Du kan lägga till sådana program i uteslutningslistan så att Programuppdateraren hoppar över programmen vid nästa sökning.
Uppdatering stöds inte Program med den här statusen kräver manuellt ingripande för att uppdateras till den senaste versionen. Den aktuella versionen av programmet som är installerat på datorn är inte den senaste. Du måste uppdatera programmet till den senaste versionen manuellt. När du har klickat på Uppdatera ändras statusen till Manuell uppdatering krävs eller Manuell kontroll krävs beroende på program.
Program som inte längre stöds av respektive leverantör har en EOL-märkning (livscykelslut). Dessa program har nått slutet av livscykeln och kanske inte får några uppdateringar i framtiden. Som standard visas EOL-programmen i Programuppdaterarens sökresultat efter varje sökning, även om programmen är uppdaterade. Om du inte vill se EOL-programmen lägger du till dem i listan över uteslutningar. För att undvika potentiella risker rekommenderar vi att du letar efter alternativa program och avinstallerar EOL-programmen. 

Uteslut ett specifikt program från programuppdaterarens sökningar

Om det program som du vill lägga till eller ta bort från uteslutningslistan har en väntande användaråtgärd (t.ex. en omstart krävs), läggs programmet till eller tas bort från uteslutningslistan först vid nästa sökning.

Du kan inte lägga till Windows korrigeringsobjekt i listan över uteslutningar. Avmarkera Inkludera Windows-uppdateringar i fönstret Programuppdaterare om du inte vill att Norton-skyddet ska uppdatera Windows-uppdateringar.
 1. Öppna Norton Device Security-produkten.
 2. I fönstret Mitt Norton på det mittersta fältet klickar du på inställningsikonen > Programuppdaterare > Uteslutna program.
 3. I fönstret Uteslutna program klickar du på Lägg till.
 4. Välj det program som du vill utesluta och klicka på Lägg till.
  Programuppdateraren kontrollerar inte längre om det finns nya uppdateringar för programmet.

  Du kan också använda alternativet Uteslut i fönstret Programuppdaterare för att utesluta ett program. Om du vill att Programuppdateraren ska söka igenom ett uteslutet program markerar du programmet i fönstret Utelsutna program och klickar på ikonen ta bort (X). Programuppdateraren börjar kontrollera om det finns nya uppdateringar för det specifika programmet vid nästa sökning.

Stäng av Programuppdaterare

Om du inte vill att Norton-produkten ska söka efter inaktuella program kan du stänga av funktionen Programuppdaterare. Du kan dock slå på den när som helst.

Ändringen träder i kraft först vid nästa sökning med programuppdateraren. Om en söknings- eller uppdateringsuppgift pågår kommer ändringen inte att avbryta den pågående uppgiften.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.
 2. I fönstret Mitt Norton i det mittersta fältet klickar du på inställningsikonen > Programuppdaterare.
 3. I inställningsfönstret Programuppdaterare flyttar du reglaget bredvid Programuppdaterare till av.

Lista över program som stöds av Programuppdateraren

Produktivitet

Leverantör Produkter
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic , Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core , Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Webbläsare

Leverantör Produkter
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Kommunikation och möten

Leverantör Produkter
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Media och streaming

Leverantör Produkter
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Fildelning och arkivering

Leverantör Produkter
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Spel

Leverantör Produkter
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Övriga program

Leverantör Produkter
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection för slutpunkter
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis och The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v138894743
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 30/06/2022