Andra produkter

Vanliga frågor: Mobil upplåsning

Funktionen Mobil upplåsning gör det möjligt för dig att låsa upp Password Manager-valvet i en webbläsare på datorn genom att godkänna ett meddelande på din mobila enhet. Varje gång du startar din skrivbordswebbläsare med Norton Password Manager-tillägget installerat, skickas automatiskt ett meddelande om upplåsningsbegäran för valvet till din registrerade mobila enhet.

Hur ändrar du den registrerade mobila enheten?

För att ändra den registrerade mobila enheten måste du ta bort den befintliga enheten från valvinställningarna i den konfigurerade skrivbordswebbläsaren och konfigurera funktionen igen på en ny enhet.

Ändra registrerad mobil enhet

 1. Öppna skrivbordswebbläsaren och starta Norton Password Manager-tillägget och logga in på ditt Norton-konto och ditt valv.

 2. Klicka på ikonen för webbläsartillägget för Norton Password Manager och klicka på Öppna webbprogram.

 3. Password Manager-sidanklickar du på Inställningar.

 4. På sidan Inställningar, under Mobil upplåsning, klickar du på Redigera.

 5. På sidan Inställningar för Mobil upplåsning klickar du på Ändra enhet.

 6. Under Mina enheter väljer du din mobila enhet från listan och klickar påAktivera.

Jag vill inte att valvsupplåsningsmeddelande ska skickas till min mobila enhet varje gång jag startar webbläsaren. Hur kan jag göra det?

Du kan inaktivera alternativet Utför alltid mobil upplåsning vid start av webbläsare som finns i Inställningar för mobillåsning av Norton Password Manager-tillägget på din PC eller Mac.

När kan förfrågan om valvupplåsning skickas till mobilen från min PC- eller Mac-dator?

Begäran om valvupplåsning skickas till mobilen varje gång du startar webbläsaren eller loggar in på ditt Norton-konto. För att Mobil upplåsning ska fungera måste du ha installerat webbläsartillägget för Norton Password Manager och aktiverat funktionen för mobilupplåsning.

Ska jag aktivera funktionen Mobil upplåsning i varje webbläsare som jag använder?

Ja. Funktionen Mobil upplåsning bör konfigureras separat för varje webbläsare som har Norton Password Manager-tillägget installerat.

Kan jag registrera flera mobila enheter för att godkänna begäran om Mobil upplåsning från min PC- eller Mac-dator?

Nej. Du kan bara ha en enhet registrerad åt gången för att tillåta en begäran om valvupplåsning från din dator.

Kan jag stänga av funktionen Mobil upplåsning?

 1. Öppna skrivbordswebbläsaren och starta Norton Password Manager-tillägget och logga in på ditt Norton-konto och ditt valv.

 2. Klicka på ikonen för webbläsartillägget för Norton Password Manager och klicka på Öppna webbprogram.

 3. Password Manager-sidan klickar du på Inställningar.

 4. På sidan Inställningar, under Mobil upplåsning, klickar du på Redigera.

 5. På sidan Inställningar för Mobil upplåsning klickar du på Stäng av Mobil upplåsning.

En begäran om valvupplåsning skickades från min dator men ett meddelande togs inte emot på mobilen. Vad kan orsaken vara?

Några anledningar till att ett meddelande inte togs emot som förväntat kan vara:
 • Om din mobila enhet inte har en stabil internetanslutning kan det hända att meddelandet om begäran av valvupplåsning inte kan tas emot.

 • Om meddelandet för Norton Password Manager-appen är inaktiverat i din iOS-enhet får du inte meddelandet. Aktivera meddelande för Norton Password Manager i din iOS-enhet och starta om appen.

 • Om appen Norton Password Manager avinstallerats på den mobila enheten kan inte meddelandet om begäran av Mobil upplåsning tas emot på mobilen.

 • Om enheten är på strömsparläge eller om batterisparläge är aktiverat i appen, kanske mobilen kanske inte får meddelandet om begäran om valvlupplåsning.

Jag mottog ett meddelande om begäran av valvupplåsning på min mobil, men efter att ha godkänt får jag ett fel. Vad kan orsaken vara?

Några orsaker till att ett fel uppstod vid godkännande av begäran om valvupplåsning på mobilen är:
 • Visad tid på den mobila enheten är felaktig

 • Meddelandet kan ha löpt ut

 • Mobilappen kan ha avinstallerats och installerats om på enheten igen

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v136450325
Operativsystem: Android;Mac;Windows;iOS
Senast ändrat: 05/10/2022