Andra produkter

Köra en snabbsökning

Snabbsökning hjälper dig att du söka i områden på datorn som ofta utsätts för virus och andra säkerhetsrisker. Eftersom endast vissa delar av datorn söks igenom går det snabbare jämfört med en fullständig systemsökning.

När Norton 360 Online utför en snabbsökning för första gången, körs LiveUpdate automatiskt och temporära filer i Internet Explorer och Windows rensas bort.

När alternativet Insight Protection är aktiverat genomför Norton 360 Online en vanlig snabbsökning och en Insight Network-snabbsökning samtidigt. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard.

Norton 360 Online kör en snabbsökning när datorn är inaktiv och det finns en definitionsuppdatering.

Så här kör du Snabbsökning

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Snabbsökning i fönstret Sökningar under Datorsökning.

 3. Klicka på Kör.

  Du kan använda följande alternativ:

  Paus

  Stoppar sökningen tillfälligt.

  Klicka på Fortsätt för att fortsätta sökningen.

  Hoppa över

  Hoppar över aktuell sökning.

  Avbryt

  Avslutar en snabbsökning.

 4. Gör något av följande i fönstret Resultatsammanfattning :

  • Om inga åtgärder behöver vidtas klickar du på Slutför.

  • Om några objekt kräver en åtgärd kan du granska riskerna i fönstret Upptäckta hot.

Om Datorsökning

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v13139240_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011