Köra en snabbsökning

Snabbsökning hjälper dig att du söka i områden på datorn som ofta utsätts för virus och andra säkerhetsrisker. Eftersom endast vissa delar av datorn söks igenom går det snabbare jämfört med en fullständig systemsökning.

När Norton 360 Online utför en snabbsökning för första gången, körs LiveUpdate automatiskt och temporära filer i Internet Explorer och Windows rensas bort.

När alternativet Insight Protection är aktiverat genomför Norton 360 Online en vanlig snabbsökning och en Insight Network-snabbsökning samtidigt. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard.

Norton 360 Online kör en snabbsökning när datorn är inaktiv och det finns en definitionsuppdatering.

Så här kör du Snabbsökning

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Snabbsökning i fönstret Sökningar under Datorsökning.

 3. Klicka på Kör.

  Du kan använda följande alternativ:

  Paus

  Stoppar sökningen tillfälligt.

  Klicka på Fortsätt för att fortsätta sökningen.

  Hoppa över

  Hoppar över aktuell sökning.

  Avbryt

  Avslutar en snabbsökning.

 4. Gör något av följande i fönstret Resultatsammanfattning :

  • Om inga åtgärder behöver vidtas klickar du på Slutför.

  • Om några objekt kräver en åtgärd kan du granska riskerna i fönstret Upptäckta hot.

Om Datorsökning

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v13139240_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011