Andra produkter

Om hantering av virusangrepp

Med jämna mellanrum laddar Norton 360 Online automatiskt ned uppdateringar som skyddar din dator mot nya virus och okända hot. Dessutom övervakar Norton 360 Online din Internetanvändning för att skydda datorn mot Internetbaserade hot där sårbarheter i programvaran utnyttjas.

Säkerhetsproblem kan dock inträffa och du måste veta vilken åtgärd som ska vidtas.

Om du misstänker att datorn har infekterad med virus eller skadlig programvara, kan du vidta någon av följande åtgärder:

Snabbsökning

Hjälper dig att du söka i områden på datorn som ofta utsätts för virus och andra säkerhetsrisker.

Eftersom endast vissa delar av datorn söks igenom går det snabbare jämfört med en fullständig systemsökning.

Fullständig systemsökning

Alla startblock, filer och öppna program söks igenom efter virus och spionprogram.

Dessutom körs andra uppgifter (som LiveUpdate, registerrensning, diskoptimering och säkerhetskopiering) så att prestanda och den höga säkerhetsnivån bibehålls. När du kör en fullständig systemsökning som administratör, genomsöks fler filer än när du kör sökningen utan behörighet som administratör. Sökningen kan ta lite längre tid än andra sökningar.

Anpassad sökning

Söker igenom en viss fil, mapp, enhet eller flyttbar enhet som du väljer. Du kan även skapa en egen sökning och schemalägga den att köras en viss tid.

Anpassad uppgift

Letar efter sårbarheter och risker och skyddar datorn genom att köra följande kontrollfunktioner:

  • LiveUpdate

  • Tillfälliga Internet Explorer-filer

  • Tillfälliga Windows-filer

  • Internet Explorer-historik

  • Diskoptimering

  • Rensa registret

  • Säkerhetskopiering

När du högerklickar på en mapp visas Norton 360 Online på snabbmenyn och sedan alternativet Sök nu. Du kan använda det här kommandot för att söka i särskilda mappar.

När du högerklickar på en fil visas Norton 360 Online på snabbmenyn och sedan Insight Network-sökning. Du kan använda det här kommandot om du vill söka igenom en fil med hjälp av både definitioner som finns lokalt och definitioner som finns i molnet.

Om varningar och meddelanden i Norton 360 Online

Hantera meddelanden och varningar

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v13139206_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011