Söker efter de senaste datumen för virus- och spionprogramsdefinitionerna

Virusdefinitionsfiler innehåller information som gör det möjligt för Norton 360 Online att identifiera och varna för ett visst virus eller säkerhetshot. Norton 360 Online visar det datum då du senast uppdaterade virus- och spionprogramsdefinitionerna.

Du kan också kontrollera datum för den senaste virusdefinitionen. I avsnittet Uppdatering av definitioner i fönstret Information om datorsäkerhet visas status och datum för de senaste uppdateringarna av virusdefinitioner.

Kontrollera datumet för den senaste virus- och spionprogramsdefinitionen

  1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka sedan på Visa detaljer.

  2. Visa den senaste informationen om virusdefinitioner i fönstret Information om datorsäkerhet under Uppdatering av definitioner.

    I kolumnen Status visas det datum när du senast laddade ned och installerade nya definitionsuppdateringar.

Sök manuellt efter uppdateringar

Information om LiveUpdate

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v13139172_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011