Andra produkter

Autochange lösenord

Funktionen Autochange lösenord i Password Manager stöder automatiskt byte av dina lösenord för flera webbplatser utan att gå ur appen. För tillfället stöder funktionen Autochange lösenord webbplatser som Google, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn, Costco, PayPal, Yahoo och Wikipedia.

Stäng inte fliken eller öppna innehållet som finns i fliken, när Autochange lösenord ändrar lösenordet. Byt inte flik, eftersom det kan störa det automatiska lösenordsbytet.

När kräver Ändra lösenord automatiskt användarens ingripande?

Om tvåfaktorsautentisering är aktiverad för en inloggningssida måste du tillhandahålla relevant information på inloggningssidan för att funktionen Ändra lösenord automatiskt ska fungera.

Hur fungerar Ändra lösenord automatiskt?

Funktionen fungerar genom att direkt logga in på webbplatser och skapa ett starkt lösenord åt dig. De nya lösenorden genereras lokalt av Password Manager och överförs på ett säkert sätt. De nyskapade lösenorden sparas i ditt Norton Password Manager-valv, som endast du har tillgång till.

En grön rubrik visas på fliken om funktionen Autochange lösenord framgångsrikt uppdaterar lösenordet för en webbplats.

En röd rubrik visas på fliken om funktionen Autochange lösenord misslyckas med att uppdatera lösenordet för en webbplats.

När Autochange har ändrat lösenordet, bör du se en angiven ökning av inloggningslösenordets styrka. En ökning av den övergripande säkerhetskontrollpanelens bedömning syns också efter det att Autochange lösenord framgångsrikt ändrar lösenordet.

Vad är Arkiverad inloggningskategori

Arkiverad kategori innehåller två olika typer av inloggningar.

När funktionen Ändra lösenord automatiskt framgångsrikt ändrar ditt lösenord, säkerhetskopierar det också ditt ursprungliga lösenord för eventuell referens. Dessa inloggningar har en namngivningskonvention <websitename> Säkerhetskopia för Ändra lösenord automatiskt <Date Time>.

När funktionen Ändra lösenord automatiskt misslyckas efter att ha skickat det ändrade lösenordet för webbplatsen, sparas inloggningen med de nya lösenorden med namngivningskonventionen <websitename> Ändra lösenord automatiskt misslyckades <Date Time>.

Du kan ta bort dessa inloggningar om du inte behöver den gamla lösenordsinformationen.

Relaterade lösningar

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v127948823
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 29/05/2019