Andra produkter

Intrångssignaturer

I fönstret Intrångssignaturer finns en lista med angreppssignaturer. I kolumnen Signaturnamn visas namnen på angreppssignaturerna. Funktionen Intrångsskydd känner igen och blockerar misstänkt aktivitet utifrån angreppssignaturerna i den här listan. Du kan välja en signatur från listan om du inte vill att Norton 360 Online ska övervaka signaturen. Du bör endast undanta en signatur om du är säker på att den överensstämmer med den ofarliga aktiviteten.

I vissa fall kan ofarlig nätverksaktivitet likna en angreppssignatur. Du kan få upprepade meddelanden om möjliga angrepp. Om du vet att angreppen som utlöser meddelandena är säkra, kan du skapa ett undantag för angreppssignaturen som motsvarar den ofarliga aktiviteten.

Du kan även aktivera och inaktivera de meddelanden som Norton 360 Online visar när programmet upptäcker en viss signatur.

Varje undantag du skapar gör din dator mer sårbar.

Följande alternativ finns:

Aktiv

Här anger du om du vill att Norton 360 Online ska övervaka en signatur.

Du kan avmarkera en angreppssignatur som du inte vill att Norton 360 Online ska övervaka den.

Signaturnamn

Här visas listan över angreppssignaturer.

Stäng av alla

Här kan du undanta alla angreppssignaturer om du inte vill att Norton 360 Online ska övervaka dem.

Aktivera alla

Här kan du ange att alla angreppssignaturer ska övervakas av Norton 360 Online.

Som standard är Norton 360 Online aktiverat för att övervaka alla angreppssignaturer och skydda datorn från virusattacker.

Egenskaper

Här väljer du om du vill få meddelanden när en attack upptäcks utifrån de signaturer som du har valt.

Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1274828_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011