Andra produkter

Kroll/Kroll Factual Data (FDC)

Kroll/Kroll Factual Data (FDC) is a third-party reporting agency similar to the three-major credit bureaus. Typically, companies such as mortgage companies, financial institutions and dealerships will contact third-party reporting agencies to obtain a three-bureau credit score. (In some cases, third-party reporting agencies also provide services for background/tenant screening and employment verification.)

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v127285502
Operativsystem: 
Senast ändrat: 19/06/2019