Andra produkter

Säkerhetshistorik

Säkerhetshistoriken är en central plats där du kan utföra följande:

  • Visa historik över varningar och händelsemeddelanden för Säkerhetshistorik.

  • Visa resultaten av sökningar som körs på datorn.

  • Visa de objekt som du skickat till Symantec Security Response.

  • Hantera objekt i Karantän.

  • Övervaka de säkerhetsuppgifter som produkten utför i bakgrunden.

Du kan visa historik för händelser baserat på den händelsekategori du väljer och den söksträng du anger. Norton 360 Online begränsar antalet sökresultat som visas på varje sida i fönstret Säkerhetshistorik. Därför delas returnerade resultat för sökkriterier upp i Säkerhetshistorik och visas på olika sidor. Du kan använda sidbläddringsfunktionen längst ned i fönstret för att navigera sekventiellt genom sidorna.

I avsnittet Detaljer i fönstret Säkerhetshistorik visas information som kategori och risknivåer. I avsnittet Rekommenderad åtgärd rekommenderar Norton 360 Online en åtgärd för den valda säkerhetsrisken.

Säkerhetshistorik ger följande alternativ att hantera information om säkerhetshistorik:

Visa

Här kan du välja för vilken kategori du vill visa säkerhetshändelseinformation i Säkerhetshistorik

I kategorierna Senaste historik och Fullständig historik kan du visa information om säkerhetshändelser för alla kategorier.

När du väljer ett alternativ i listrutan visas information om säkerhetshändelsen i Säkerhetshistorik för alternativet i listan över säkerhetshändelser.

I listan över säkerhetshändelser visas information om risknivå, aktivitet, status, datum och tid då händelsen ägde rum.

Mer detaljer

Här kan du visa mer information om objekt du valt i listan över säkerhetshändelser

Alternativ

Här kan du visa fönstret Upptäckt hot/File Insight.

I det här fönstret visas information och åtgärder som du kan vidta för vald händelse i säkerhetshistoriken.

Det här alternativet är endast tillgängligt för kategorier som Karantän.

Exportera

Här kan du exportera information om Säkerhetshistorik

Norton 360 Online sparar informationen som du exporterar som en .mcf-fil eller som en textfil (kommaavgränsat filformat). Vid exporten visas kategorinamnet i listrutan Visa som standardfilnamn. Du kan även ge filen ett eget namn.

Filformatet .mcf är formatet för loggfilerna i Säkerhetshistorik och tillhör Symantec. Du kan visa historiken över säkerhetshändelser som du sparar genom att importera .mcf-filen i Säkerhetshistorik.

Importera

Här kan du importera informationen om Säkerhetshistorik som du sparat

Listan över säkerhetshändelser byter ut den aktuella listan över säkerhetshändelser och visar alla säkerhetshändelser som finns i .mcf-filen. Du kan även välja ett alternativ i listrutan Visa och visa specifik information för alternativet som har sparats i .mcf-filen.

I importläget kan du inte ändra i informationen. Du kan t.ex. inte rensa loggar. Du kan återgå till den aktuella listan över säkerhetshändelser genom att klicka på Stäng fil: file_name.mcf -länk.

Snabbsökning

Här kan du söka efter objekt i Säkerhetshistorik genom att använda ett nyckelord eller namnet på en säkerhetsrisk

Om du t.ex. vill se alla varningar som Auto-Protect har genererat kan du filtrera termen Auto-Protect. Om du vill se alla objekt som hör till en viss säkerhetsrisk kan du skriva in säkerhetsriskens namn.

Du kan exempelvis skriva Adware.Hotbar som namnet på en säkerhetsrisk i textrutan Snabbsökning. Alla objekt som hör till den här kategorin placeras i listan över säkerhetshändelser.

Du kan även söka efter alla säkerhetsrisker ett visst datum.

Gå till sidan:

Navigera till en viss sida i Säkerhetshistoriken.

Objekten visas på separata sidor i Säkerhetshistorik. Använd Gå till sida när du vill visa en viss sida. Du kan ange högst 6 bokstäver i textrutan Gå till sida.

Varje sida innehåller högst 100 objekt.

Uppdatera lista

Uppdaterar fönstret Säkerhetshistorik så att den senaste informationen visas.

Förutom ovannämnda alternativ kan du även vidta åtgärder som är specifika för den kategori du valde i listrutan Visa. Några av åtgärderna är Rensa historik, Rensa poster, Lägg till i karantän och Kör snabbsökning. Om du exempelvis väljer vyn Karantän öppnas möjligheten att sätta ett objekt i karantän i Säkerhetshistorik.

Om Säkerhetshistorik

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v12687512_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011