Andra produkter

Avblockera AutoBlockerade datorer

I en del fall kan ofarliga nätverksaktiviteter likna en attack och AutoBlock blockerar nätverksaktiviteten automatiskt för att skydda din dator. Datorn som du borde kunna kommunicera med, kan finnas med på listan med datorer som för närvarande är blockerade av AutoBlock.

Om en dator som du behöver nå visas på listan över blockerade datorer, kan du avblockera den. Du kan återställa AutoBlock-listan om du har ändrat skyddsinställningarna. Återställ AutoBlock-listan genom att avblockera alla datorer på AutoBlock-listan samtidigt.

Så här avblockerar du AutoBlockerade datorer

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Konfigurera på raden AutoBlock för intrång under Intrångsskydd på fliken Intrångsskydd och Webbläsarskydd.

  4. Gör något av följande i listan Datorer som för tillfället blockeras av AutoBlock i fönstret Intrång AutoBlock :

    • Välj datorns IP-adress och klicka på Avblockera för att avblockera en dator.

    • Klicka på Avblockera alla för att avblockera alla datorer i AutoBlock-listan.

  5. Klicka på OK.

Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning

Inaktivera eller aktivera AutoBlock

Permanent blockera en dator som blockerats med AutoBlock

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224861_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011