Andra produkter

Inaktivera eller aktivera AutoBlock

När en attack från en dator upptäcks blockeras den automatiskt för att skydda din dator. Om en annan angreppssignatur upptäcks från samma dator aktiverar Norton 360 Online AutoBlock. AutoBlock-funktionen blockerar all trafik mellan din dator och den angripande datorn under en viss tid. Under den här perioden blockerar AutoBlock även trafik som inte överensstämmer med någon angreppssignatur.

Du kan ange ett tidsintervall då du vill att Norton 360 Online ska blockera anslutningarna från angripande datorer. Standardinställningen i Norton 360 Online är att all trafik mellan din dator och den angripande datorn blockeras under 30 minuter.

AutoBlock stoppar trafiken mellan din dator och en specifik dator. Om du vill stoppa all trafik till och från datorn använder du alternativet Blockera all nätverkstrafik.

Du kan inaktivera AutoBlock om funktionen blockerar en eller flera datorer som du behöver få åtkomst till.

Så här gör du för att inaktivera eller aktivera AutoBlock

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Konfigurera på raden AutoBlock för intrång under Intrångsskydd på fliken Intrångsskydd och Webbläsarskydd.

  4. Gör något av följande under AutoBlock i fönstret Intrång AutoBlock :

    • Du inaktiverar AutoBlock för intrång genom att klicka på Av.

    • Aktivera AutoBlock för intrång genom att klicka på På (rekommenderas), och välj sedan hur länge du vill att aktiveringen ska vara i listrutan Blockera angripande datorer automatiskt i.

  5. Klicka på OK.

Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning

Om Intrångsskydd

Avblockera AutoBlockerade datorer

Permanent blockera en dator som blockerats med AutoBlock

Om allmänna inställningar för brandvägg

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224836_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011