Andra produkter

Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning

I vissa fall kan ofarlig nätverksaktivitet likna en angreppssignatur. Du kan få upprepade meddelanden om möjliga angrepp. Om du vet att angreppen som utlöser meddelandena är säkra, kan du skapa ett undantag för angreppssignaturen som motsvarar den ofarliga aktiviteten.

Varje undantag du skapar gör din dator mer sårbar.

Om du har undantagit angreppssignaturer som du vill bevaka igen, kan du inkludera dem på listan över aktiva signaturer.

För att undanta angreppssignaturer från övervakning.

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer under Intrångsskydd på fliken Intrångsskydd och webbläsarskydd.

  4. Avmarkera den angreppssignatur du vill undanta i fönstret Intrångssignaturer.

  5. Klicka på OK.

Så här gör du för att inkludera angreppssignaturer som tidigare har undantagits

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer under Intrångsskydd på fliken Intrångsskydd och webbläsarskydd.

  4. Markera de angreppssignaturer du vill inkludera i fönstret Intrångssignaturer.

  5. Klicka på OK.

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224806_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 22/04/2011