Andra produkter

Om Intrångsskydd

Intrångsskydd söker igenom all nätverkstrafik som går in- och ut från din dator och jämför informationen med en lista över angreppssignaturer. Angreppssignaturer innehåller information som avslöjar angriparens försök att exploatera en känd sårbarhet i ett operativsystem eller program. Intrångsskydd skyddar datorn mot de vanligaste angreppen på Internet.

Om informationen överensstämmer med en angreppssignatur sorterar Intrångsskydd automatiskt bort paketet och avbryter anslutningen till datorn som skickade informationen. Det skyddar datorn från påverkan.

Genomsökningstiden ökar och nätverkshastigheten minskar om du använder intrångsskyddet för alla begäranden från alla enheter. Du kan minska genomsökningstiden och öka nätverkshastigheten genom att utesluta de pålitliga enheterna från intrångsskyddssökningen. Om du vet att enheten i ditt nätverk är säker kan du använda fönstret Redigera pålitlighetsnivå för enhet för att ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig. Sedan kan du välja alternativet Undanta från IPS-sökning för att undanta dessa pålitliga enheter från sökningen med Intrusion Prevention.

Intrångsskydd är baserat på en omfattande lista över angreppssignaturer för att känna igen och blockera misstänkt aktivitet i nätverket. LiveUpdate körs automatiskt för att listan över angreppssignaturer ständigt ska vara uppdaterad. Om du inte använder Automatisk LiveUpdate bör du köra LiveUpdate manuellt en gång i veckan.

Aktivera och inaktivera meddelanden från Intrångsskydd

Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning

Inaktivera eller aktivera AutoBlock

Avblockera AutoBlockerade datorer

Permanent blockera en dator som blockerats med AutoBlock

Om undantagslista för intrångsskydd

Ta bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd

Undanta en enhet från intrångsskyddssökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224762_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011