Andra produkter

Åtgärda problem med Norton när det visar "Du är riskhotad" i produktfönstret

Detta meddelande kan visas trots att inga hot finns. Norton Protection kan visa detta meddelande när:

  • En eller flera av säkerhetsfunktionerna som Auto-Protect, brandväggen eller SONAR har inaktiverats.

  • Om definitionerna är inaktuella.

  • Om rutinsökningen inte har slutförts.

  • Prenumerationen har upphört. I det här fallet är också de flesta säkerhetsfunktioner inaktiverade.

Klicka på Åtgärda nu när du ser den här varningen i produkten.

Beroende på datorns säkerhetsstatus försöker Norton aktivera funktionen som är inaktiverad; eller uppdatera definitionerna eller köra en sökning. Om prenumerationen har upphört blir du ombedd att förnya den.

Om Norton inte kan åtgärda problemet med funktionen, eller inte kan köra LiveUpdate eller en sökning, kan ett annat felmeddelande visas i fönstret Åtgärda nu. Beroende på funktionen som är felaktig eller det exakta problemet som visas, väljer du något av följande alternativ:

Många Norton-användare har delat sin lösning av det här problemet i vårt Community-forum. Se lösningar från andra användare om att Norton visar varningsmeddelandet "Du är riskhotad" på Norton Community.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v119294825
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019