Andra produkter

Norton Core Security Score

Norton Core monitors the network traffic of the devices in your secure network and provides a security score indicating the security level of your network. The score ranges from 0 through 500:

  • Excellent (450-500)

  • Good (300-449)

  • Fair (100-299)

  • Critical (0-99)

If your Norton Core security score hits the Fair level, take steps to increase your score:

  • Set a strong password for your wireless network

  • Install the latest firmware and software updates when available

  • Ensure all your managed devices have a security software installed in them

  • Revert any overrides made to the recommended Norton Core settings

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v118380521
Operativsystem: Android, iOS
Senast ändrat: 13/03/2020