Om verktygsfältet i ditt e-postprogram

Norton AntiSpam lägger till en listruta eller flera alternativknappar till verktygsfältet för de e-postprogram som stöds.

Du kan använda följande alternativ:

Skräppost

Det aktuella e-postmeddelandet markeras som skräppost och flyttas till skräppostmappen eller Norton AntiSpam-mappen.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som skräppost kan du skicka det felklassificerade meddelandet som feedback till Symantec. Det här alternativet visas bara om alternativet Feedback på fliken Klientintegrering i fönstret Skräppostinställningar är inställt på Ställ en fråga.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som skräppost visas ett meddelande med en fråga om avsändarens e-postadress ska läggas till i listan över blockerade avsändare. Visningen av meddelandet beror på vilket alternativ du har valt i listrutan som finns längst ned i fönstret Listan över blockerade.

Inte skräppost

Det aktuella e-postmeddelandet markeras som tillåtet (inte skräppost) och flyttas till Inkorgen.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som legitim e-post kan du skicka det felklassificerade meddelandet som feedback till Symantec. Det här alternativet visas bara om alternativet Feedback på fliken Klientintegrering i fönstret Skräppostinställningar är inställt på Ställ en fråga.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som legitim e-post visas ett meddelande med en fråga om avsändarens e-postadress ska läggas till i listan över tillåtna avsändare. Visningen av meddelandet beror på vilket alternativ du har valt i listrutan som finns längst ned i fönstret Listan över tillåtna.

Töm skräppostmappen

Alla e-postmeddelanden som placerats i skräppostmappen eller Norton AntiSpam-mappen tas bort.

Öppna Norton AntiSpam

Visar avsnittet för inställningar av Norton AntiSpam i fönstret Norton 360 Online-inställningar

Om inställningar i Norton AntiSpam

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v1084101_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011