Andra produkter

Om verktygsfältet i ditt e-postprogram

Norton AntiSpam lägger till en listruta eller flera alternativknappar till verktygsfältet för de e-postprogram som stöds.

Du kan använda följande alternativ:

Skräppost

Det aktuella e-postmeddelandet markeras som skräppost och flyttas till skräppostmappen eller Norton AntiSpam-mappen.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som skräppost kan du skicka det felklassificerade meddelandet som feedback till Symantec. Det här alternativet visas bara om alternativet Feedback på fliken Klientintegrering i fönstret Skräppostinställningar är inställt på Ställ en fråga.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som skräppost visas ett meddelande med en fråga om avsändarens e-postadress ska läggas till i listan över blockerade avsändare. Visningen av meddelandet beror på vilket alternativ du har valt i listrutan som finns längst ned i fönstret Listan över blockerade.

Inte skräppost

Det aktuella e-postmeddelandet markeras som tillåtet (inte skräppost) och flyttas till Inkorgen.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som legitim e-post kan du skicka det felklassificerade meddelandet som feedback till Symantec. Det här alternativet visas bara om alternativet Feedback på fliken Klientintegrering i fönstret Skräppostinställningar är inställt på Ställ en fråga.

När du omklassificerar ett e-postmeddelande som legitim e-post visas ett meddelande med en fråga om avsändarens e-postadress ska läggas till i listan över tillåtna avsändare. Visningen av meddelandet beror på vilket alternativ du har valt i listrutan som finns längst ned i fönstret Listan över tillåtna.

Töm skräppostmappen

Alla e-postmeddelanden som placerats i skräppostmappen eller Norton AntiSpam-mappen tas bort.

Öppna Norton AntiSpam

Visar avsnittet för inställningar av Norton AntiSpam i fönstret Norton 360 Online-inställningar

Om inställningar i Norton AntiSpam

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1084101_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011