Andra produkter

Redigera anteckningar

Du kan använda funktionen Redigera anteckningar i Identity Safe för att lagra din personliga information som du kan hämta och använda när den behövs. Du kan använda den här informationen till att fylla i registreringsformulär på webbsidor. Du kan också visa, redigera och ta bort anteckningar som du har sparat.

Skapa anteckningar

 1. Klicka på Identitet i huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka sedan på Hantera identitetsskydd.

 2. Klicka på Konfigurera i raden Redigera anteckningar under Identity Safe.

 3. I fönstret Redigera anteckningar, under Information skriver du i rutan Titel en titel på anteckningen som du vill spara

  Om det redan finns en anteckning klickar du på Skapa nya anteckningar och sedan går du till rutan Titel under Information och skriver en titel på anteckningen du vill spara.

 4. Skriv in eventuell ytterligare information i fältet Information.

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på OK i fönstret Redigera anteckningar.

Redigera anteckningar

 1. Klicka på Identitet i huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka sedan på Hantera identitetsskydd.

 2. Klicka på Konfigurera i raden Redigera anteckningar under Identity Safe.

 3. Markera titeln på anteckningen du vill redigera under Titel i fönstret Redigera anteckningar.

 4. Klicka på Redigera anteckningar och ändra uppgifterna under Information.

  Du kan ändra kategori och titel, samt redigera de uppgifter som du angett tidigare.

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på OK i fönstret Redigera anteckningar.

Ta bort anteckningar

 1. Klicka på Identitet i huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka sedan på Hantera identitetsskydd.

 2. Klicka på Konfigurera i raden Redigera anteckningar under Identity Safe.

 3. Markera titeln på anteckningen du vill ta bort under Titel i fönstret Redigera anteckningar.

 4. Klicka på Ta bort anteckningar.

 5. Klicka på Ja i varningsdialogrutan.

 6. Klicka på OK i fönstret Redigera anteckningar.

Om funktionen Redigera anteckningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v10308775_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/08/2011