Andra produkter

Ändra ordningsföljd för brandväggsregler

Varje lista med brandväggsregler bearbetas uppifrån och ned. Du kan justera bearbetningen av reglerna i brandväggen genom att ändra sorteringsordningen.

Du bör inte ändra ordningen på de standardinställda reglerna för nätverkstrafik om du inte är en van användare. Om du ändrar ordningen på de standardinställda reglerna för nätverkstrafik kan det påverka brandväggens funktion och äventyra datorns säkerhet.

Så här gör du för att ändra ordningen på Regler för nätverkstrafik

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Välj vilken regel som ska flyttas på fliken Regler för nätverkstrafik.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta upp den här regeln ett steg klickar du på Flytta uppåt.

  • Om du vill flytta ned den här regeln ett steg klickar du på Flytta nedåt.

 5. Klicka på Verkställ när du är färdig med sorteringen av reglerna.

Så här gör du för att ändra ordningen på Programregler

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Brandvägg i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Välj det program som innehåller den regel som ska flyttas på fliken Programregler.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj den regel som ska flyttas i fönstret Regler.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta upp den här regeln ett steg klickar du på Flytta uppåt.

  • Om du vill flytta ned den här regeln ett steg klickar du på Flytta nedåt.

 7. Klicka på OK när du är färdig med sorteringen av reglerna.

 8. Klicka på Tillämpa i fönstret Brandvägg.

Om brandväggsreglernas bearbetningsordning

Ändra regler för nätverkstrafik och programregler

Tillfälligt inaktivera en regel för nätverkstrafik

Ta bort en brandväggsregel

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1028236_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/08/2011