Använda guiden Lägg till regel

Guiden Lägg till regel leder dig igenom de steg som krävs för att skapa brandväggsregler.

Så här använder du guiden Lägg till regel

 1. Du öppnar guiden Lägg till regel genom att skapa en trafikregel eller en programregel.

 2. I första fönstret i guiden Lägg till regel väljer du vilken åtgärd som regeln ska innehålla. Du har följande alternativ:

  Tillåt

  Tillåt kommunikation av denna typ.

  Låt oss anta att du har en regel för nätverkstrafik med följande villkor: alla inkommande anslutningar från Internetadress 192.168.1.1 via port 8080. När du väljer Tillåt kommer den smarta brandväggen att tillåta alla anslutningar som uppfyller villkoren för den här brandväggsregeln.

  Blockera

  Förhindra kommunikation av denna typ.

  Låt oss anta att du har en regel för nätverkstrafik med följande villkor: alla inkommande anslutningar från Internetadress 192.168.1.1 via port 8080. När du väljer Blockera blockerar den smarta brandväggen alla anslutningar som uppfyller villkoren för denna brandväggsregel.

  Övervaka

  Uppdatera kategorin Brandväggsaktiviteter i händelseloggen varje gång kommunikation av detta slag äger rum. Med det här alternativet kan du hålla koll på hur ofta denna brandväggsregel tillämpas. Du får ett meddelande varje gång trafik som uppfyller villkoren i övervakningsregeln passerar genom datorn. I de här meddelandena finns länkar till loggfilerna. Du kan se händelseloggen under kategorin Brandväggsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik.

  I Norton 360 Online skapas speciella regler som tillåter eller blockerar de program som endast har en regel med åtgärden Övervaka. Övervaka -regeln måste ha högre prioritet än den andra åtgärdsregeln för att nätverkshändelser som är relaterade till programmet ska loggas korrekt.

  Övervakningsregeln loggar endast trafikhändelserna i fönstret Säkerhetshistorik. Om du vill begränsa eller tillåta nätverkstrafik måste du skapa ytterligare en regel för Tillåt eller Blockera.

  Du kan övervaka, tillåta och blockera nätverkstrafik genom att aktivera alternativet Skapa en loggpost i säkerhetshistoriken i guiden Lägg till regel eller Ändra regel.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Välj anslutningstyp för regeln. De tillgängliga alternativen är:

  Anslutningar till andra datorer

  Regeln gäller för utgående anslutningar från din dator till en annan dator.

  Anslutningar från andra datorer

  Regeln gäller för inkommande anslutningar från en annan dator till din dator.

  Anslutningar till och från andra datorer

  Regeln gäller för inkommande och utgående anslutningar.

 5. Klicka på Nästa och välj sedan vilka datorer regeln gäller. De tillgängliga alternativen är:

  Alla datorer

  Regeln gäller för alla datorer.

  En dator i det lokala undernätet

  Denna regel gäller endast för datorer inom det lokala undernätet.

  En organisations nätverk är uppdelat i undernät för att möjliggöra effektiv Internetkommunikation. Ett undernät representerar alla datorer inom samma lokala nätverk (LAN).

  Bara de datorer och webbplatser som finns i listan nedan

  Regeln gäller endast de datorer, webbplatser eller domäner som du angivit.

  Du kan specificera namn och adress på de datorer som regeln gäller för. Detaljerna för de angivna datorerna visas i listan. Du kan även ta bort datorer från listan.

  När du väljer detta alternativ blir alternativet Lägg till aktivt. När du klickar på Lägg till visas dialogrutan Nätverk där du kan ange enskilda datorer, datorer inom ett intervall eller alla datorer i ett undernät eller nätverk.

  Du kan använda alternativet Lägg till eller alternativet Ta bort för att lägga till eller ta bort en dator.

 6. Klicka på Nästa och välj sedan vilka protokoll regeln gäller. De tillgängliga alternativen är:

  TCP

  Regeln gäller för TCP-kommunikation (Transmission Control Protocol).

  UDP

  Regeln gäller för UDP-kommunikation (User Datagram Protocol).

  TCP och UDP

  Regeln gäller för TCP- och UDP-kommunikation.

  ICMP

  Regeln gäller för ICMP-kommunikation (Internet Control Message Protocol).

  Alternativet är endast tillgängligt när du lägger till en trafikregel, ändrar den eller ändrar en programregel som hanterar ICMP-trafik.

  ICMPv6

  Regeln gäller för ICMPv6-kommunikation (Internet Control Message Protocol för Internet Protocol version 6).

  Alternativet är endast tillgängligt när du lägger till en trafikregel, ändrar den eller ändrar en programregel som hanterar ICMPv6-trafik.

  Alla

  Regeln gäller alla protokoll som stöds.

  När du väljer detta alternativ, kan du inte ange kommunikationstyper eller portar som gäller för regeln.

 7. Välj vilka portar regeln gäller. De tillgängliga alternativen är:

  Alla kommunikationstyper (alla portar, lokala och fjärrkontrollerade)

  Regeln gäller för all kommunikation som använder någon av portarna.

  Nedan visas endast kommunikation som matchar alla typer och portar

  Regeln gäller de portar som du anger. Du kan ange portarna genom att välja bland portarna i listan eller genom att lägga till specifika portar eller portintervall.

  Du kan ange kommandona om du väljer protokollen ICMP eller ICMPv6. Välj då ett kommando i listan över kända kommandon eller lägg till specifika kommandon eller kommandointervall.

  När du väljer detta alternativ blir alternativet Lägg till aktivt. Du kan använda alternativet Lägg till eller alternativet Ta bort för att ange eller ta bort en port eller ett kommando.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Markera Skapa en loggpost för Säkerhetshistorik så skapas en post i brandväggens händelselogg av Norton 360 Online.

  Norton 360 Online skapar en post när en kommunikationshändelse i nätverket matchar regeln. Du kan granska händelseloggen i fönstret Säkerhetshistorik under Brandväggsaktiviteter. Om du har valt alternativet Övervaka i fönstret Åtgärd så markeras alternativet Skapa en loggpost i säkerhetshistoriken automatiskt. Det går inte att inaktivera det här alternativet genom att avmarkera kryssrutan eftersom det är en standardinställning.

 10. Markera Tillämpa denna regel om du vill använda regeln med NAT-genomgångstrafik för IPv6.

 11. Klicka på Nästa och skriv sedan in ett namn på regeln i rutan.

 12. Klicka på Nästa och kontrollera sedan den nya regeln.

 13. Klicka på Slutför.

 14. Klicka på OK när du har lagt till alla regler.

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Om brandväggsregler

Om regler för nätverkstrafik

Om Programregler

Ändra regler för nätverkstrafik och programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1028179_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011