Andra produkter

Om Programregler

Programreglerna styr nätverksåtkomsten för programmen på din dator. Du kan använda inställningarna i brandväggen för att skapa och ändra programregler.

På fliken Programkontroll kan du göra följande:

  • Lägga till ett program.

  • Byta namn på ett program.

  • Ändra regler för ett program

  • Lägga till en regel för ett program.

  • Ändra åtkomstinställningarna för en programregel.

  • Ändra prioriteten för programreglerna i ett program genom att ändra reglernas ordning i listan.

  • Ta bort en programregel.

  • Ta bort ett program.

Du kan skapa Programregler på följande sätt:

Anpassa inställningarna för Internetåtkomst automatiskt

Programåtkomst konfigureras automatiskt i brandväggen första gången användaren kör dem. Det här är det enklaste sättet att skapa regler för brandväggen.

Använda brandväggsinställningar

Hanterar listan över program som får ansluta till Internet.

Hantera varningar

Låter brandväggen informera om när ett program försöker ansluta till Internet. Sedan kan du tillåta eller blockera åtkomst till Internet för programmet.

Vid vissa tillfällen, till exempel när du ser en film, vill du kanske inte bli störd av meddelanden. I dessa fall kan du aktivera automatisk programkontroll. Norton 360 Online visar inga brandväggsvarningar i det läget.

Brandväggen informerar dig endast om du ändrat Allmänna inställningar för brandväggen och inte längre använder de rekommenderade standardinställningarna.

Om regler för nätverkstrafik

Om brandväggsregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1028042_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/10/2011