Andra produkter

Om regler för nätverkstrafik

Norton 360 Online har en uppsättning standardinställda regler för nätverkstrafik. Dessa regler säkerställer nätverksfunktionalitet och skydd mot kända Internetrisker. Exempel på standardregler för nätverkstrafik omfattar:

Standard-, tillåt specifik inkommande ICMP

Standard-, tillåt specifik utgående ICMP

Tillåter alla slags utgående ICMP-meddelanden (Internet Control Message Protocol) och säkra typer av inkommande ICMP-meddelanden.

ICMP-meddelanden innehåller status- och kontrollinformation.

Standard-, tillåt inkommande NetBIOS-namn (delade nätverk)

Standard-, tillåt inkommande NetBIOS (delade nätverk)

Tillåter användning av NetBIOS namntjänst och NetBIOS datagramtjänst som används i Microsoft-nätverket vid delning av filer och skrivare.

NetBIOS står för Network Basic Input/Output System. NetBIOS omfattar namntjänst, sessionstjänst och datagramtjänst. Namntjänsten hanterar namn, sessionstjänsten hanterar sessioner för anslutningsrelaterade tjänster, och datagramtjänsten distribuerar datagram för anslutningsrelaterade tjänster.

"Standard-, tillåt inkommande Bootp"

"Standard-, tillåt utgående Bootp"

Tillåter användning av Bootp-tjänsten.

Bootp är en förkortning av Bootstrap Protocol, som gör att en dator kan hitta sin IP-adress.

På fliken Regler för nätverkstrafik visas en lista över standardinställda regler för nätverkstrafik. En del av standardreglerna för nätverkstrafik är skrivskyddade och låsta. Du kan inte ändra dessa regler.

Reglerna visas i prioritetsordning. Regler som visas högre upp i listan har högre prioritet än regler som visas längre ner.

Lägga till en ny regel för nätverkstrafik på den fliken. Du kan även utföra följande aktiviteter:

Ändra en regel för nätverkstrafik

Du kan ändra inställningarna för en trafikregel som inte fungerar så som du tänkt.

Vissa av standardreglerna är dock skrivskyddade och kan inte ändras.

Ändra regler för nätverkstrafik och programregler

Stänga av en regel för nätverkstrafik

Du kan inaktivera en regel för nätverkstrafik.

Vissa av standardreglerna är dock skrivskyddade och kan inte inaktiveras.

Tillfälligt inaktivera en regel för nätverkstrafik

Ändra prioritet på en regel för nätverkstrafik

Du kan ändra prioritet på en regel för nätverkstrafik genom att flytta den i listan.

Den här åtgärden bör endast utföras av vana användare eller av användare som har hjälp av teknisk support.

Ändra ordningsföljd för brandväggsregler

Om brandväggsregler

Om brandväggsreglernas bearbetningsordning

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1028039_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011