Andra produkter

Om den smarta brandväggen

Brandväggen övervakar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet. Den skyddar också datorn mot vanliga säkerhetsproblem, t.ex.:

Obehöriga anslutningsförsök

Varnar om några främmande datorer försöker ansluta till din dator och om program på din dator försöker ansluta till andra datorer

Portsökning

Döljer inaktiva portar på din dator och skyddar på så sätt mot angrepp från hackare, till exempel genom portsökning.

Intrång

Kontrollerar nätverkstrafiken till och från din dator för att se om den verkar misstänkt. Stoppar attacker innan de kan hota din dator.

En brandvägg blockerar hackare och annan obehörig trafik samtidigt som den tillåter behörig trafik att passera. Om den smarta brandväggen avaktiveras försämras skyddet av systemet. Kontrollera att den smarta brandväggen alltid är aktiverad.

Aktivera eller inaktivera den smarta brandväggen

Om brandväggsregler

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1027911_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 17/10/2011