Andra produkter

Justera nätverkets pålitlighetsnivå

Pålitlighetsnivån avgör vilken tillgång enheterna i nätverket normalt har till din dator. Alla enheter i ditt nätverk som inte är uttryckligen Pålitliga eller Begränsade använder nätverkets pålitlighetsnivå.

Den första pålitlighetsnivån för nätverket anges automatiskt utifrån datorns konfiguration.

Välj ett av följande alternativ:

HELT PÅLITLIG

Lägger till nätverket i listan Helt pålitliga

All trafik som datorn tar emot från ett pålitligt nätverk filtreras och släpps igenom av brandväggen. Kända angrepp och virus övervakas däremot fortfarande. Välj endast det här alternativet om du är säker på att nätverket är helt säkert.

DELAD

Lägger till nätverket i listan Delade

All trafik som datorn tar emot från ett delat nätverk filtreras. Tillåtelse ges endast för delade resurser på datorn, t.ex. filer, mappar och skrivare. Välj det här alternativet om du vill att brandväggen ska skydda dig från all trafik, förutom sådan som hör till fil- och skrivardelning.

SKYDDAD

Lägger till nätverket i listan Skyddade

Ett nätverk har skyddad pålitlighetsnivå när det inte har klassificerats som Pålitlig, Delad eller Begränsad.

Du kommer fortfarande att vara skyddad från kända attacker och annan oväntad trafik.

BEGRÄNSAD

Lägger till nätverket i listan Begränsade

Enheterna som finns i Begränsat nätverk kan inte kommunicera med datorn. Du kan fortfarande använda nätverket för att öppna webbplatser, skicka e-postmeddelanden eller överföra annan kommunikation.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v10027746_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011