Andra produkter

Justera pålitlighetsnivån för enhet

För att skydda din dator eller enhet i nätverket från andra enheter kan du ange en pålitlighetsnivå för enheterna som är anslutna till nätverket. Området med enhetsdetaljerna i kartan över nätverkssäkerhet visar inställningarna för pålitlighetsnivån för varje enhet. Du kan ändra pålitlighetsnivån för en enhet.

Enhetens pålitlighetsnivå är delad i de följande exemplen:

  • När datorn i nätverket har en eller flera mappar eller skrivare som delas

  • När datorn är Media Center-kompatibel (om du t.ex. har Windows Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate eller Windows 7)

  • När datorn inte har en allmän IP-adress

    Din dator har inte en allmän IP-adress om datorn inte är direkt ansluten till Internet.

  • När datorn är ansluten till ett trådlöst nätverk via en säker anslutning

Om du använder ett trådlöst nätverk som inte är säkert är standardpålitlighetsnivån för alla enheter i nätverket Skyddad.

Enhetens pålitlighetsnivå är också beroende av pålitlighetsnivån för dess nätverk. Om du ändrar pålitlighetsnivån i ett nätverk tilldelas alla enheter som är anslutna till nätverket samma pålitlighetsnivå i Norton 360 Online. Enheter vars pålitlighetsnivå du har angett manuellt ändras dock inte.

Du bör endast ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig om du är säker på att det inte finns några säkerhetshot på enheten.

Välj ett av följande alternativ:

HELT PÅLITLIG

Lägger till en enhet i listan Helt pålitlig

Helt pålitliga enheter övervakas endast för kända angrepp och smittor. Välj endast den här inställningen om du vet att nätverket är helt säkert.

En helt pålitlig enhet kan även undantas från intrångsskyddssökning. När en pålitlig enhet undantas från intrångsskyddssökning litar Norton 360 Online på den här enheten och söker inte igenom information som tas emot från den här enheten.

BEGRÄNSAD

Lägger till en enhet i listan Begränsad

Begränsade enheter har ingen tillgång till din dator. Ikonen för Norton 360 Online visar vilken pålitlighetsnivå begränsade enheter har.

ANVÄND STANDARDPÅLITLIGHET (pålitlighetsnivå)

Lägger till en enhet i en standardpålitlighetsnivå

Enheterna som tas bort från Helt pålitlig eller Begränsad pålitlighetsnivå får nätverkets standardpålitlighetsnivå. Nätverkets pålitlighetsnivå kan vara Helt pålitlig, Begränsad, Skyddad eller Delad.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v10027745_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011