Fel: "Säkerhetskopieringen misslyckades (A2218)" när jag säkerhetskopierade filer med Norton Online Backup

Det här problemet kan uppstå om en fil i säkerhetskopian inte finns på den tidigare platsen när Norton Online Backup säkerhetskopierar filerna, eller på grund av en inkonsekvens i Windows-filsystemet.

Åtgärda det här problemet genom att granska fillistan och mapparna i säkerhetskopieringssetet. Kontrollera att det inte innehåller en fil eller mapp som har tagits bort. Om problemet kvarstår ska du söka efter fel på disken.

Kontrollera eventuella diskfel

  Symantec erbjuder inte support om verktyget CHKDSK inte fungerar eller om det uppstår problem på grund av CHKDSK. Kontakta Microsoft direkt om du behöver hjälp med CHKDSK. Mer information finns på:

  Microsofts supportsida.

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK :

  cmd

 3. Skriv in följande i kommandotolken, och tryck sedan på Retur :

  chkdsk [enhetsbeteckning]: /f

  Där [enhetsbeteckning] är den diskenhet som du vill kontrollera.

  t.ex. chkdsk C: /f

 4. Om meddelandet "CHKDSK cannot lock the current drives while Windows is running..." visas trycker du på Y. Kontrollen körs då nästa gång du startar om systemet.

 5. Avsluta alla program och starta om datorn.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100825085430EN_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/03/2018