Andra produkter

Norton-returregler och uppsägningspolicy

Vad är Norton-returregler och uppsägningspolicy?

 • Om du inte är nöjd med ditt Norton-köp, vill vi gärna veta det! Våra returregler kan inkludera en återbetalning - men vissa begränsningar gäller så läs villkoren nedan. Vår policy är oberoende av några lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt lagen.

 • Leverans- och hanteringskostnader samt eventuell skatt återbetalas ej, med undantag för vissa länder där återbetalning sker.

 • Om du returnerar Norton-erbjudandet och/eller får en återbetalning, godkänner du att avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från din(a) enhet(er). Även licensen kan, enligt vårt gottfinnande, inaktiveras för att förhindra ytterligare användning.

 • Observera att berättigande till uppsägning, retur och återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av en tredje part (t.ex. tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör osv).

Tveka inte att kontakta Norton-support om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära uppsägning och återbetalning.

Avbryta din prenumeration

 • Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att logga in på Mitt Norton och inaktivera den automatiska förnyelsen eller genom att kontakta Norton-supporten.

 • Om du avbryter din prenumeration ska du tänka på att göra det några dagar före faktureringsdatumet för förnyelsen så att uppsägningen kan behandlas i tid för att undvika kostnader för automatisk förnyelse.

 • Tänk på att om du avbryter prenumerationen, förnyas den inte längre automatiskt. Men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod. Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Paket med prenumeration på Norton och/eller LifeLock:

  • Om du har köpt ett paket (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst avbryta prenumerationen på en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara avbryter en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska dina befintliga prenumerationer och förnyelsepriserna här eller ring till Norton-supporten om det inte finns någon supportlänk för ditt land.

  • Om du avbryter hela paketet med prenumerationer i ett paket så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod, men förnyas inte för nästa period.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vårt avsnitt Återbetalning nedan.

 • Med undantag av Japan: Om du köpte prenumerationen via vår återförsäljningskanal och fick Virus Protection Promise för den prenumerationen när du aktiverade den automatiska förnyelsen, så förlorar du Virus Protection Promise-förmånen när du säger upp din prenumeration.

Avbryta din prenumeration - endast för Nederländerna

 • Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att logga in på Norton-kontot och inaktivera automatisk förnyelse eller genom att kontakta Norton-supporten.

 • Om du avbryter din prenumeration ska du tänka på att göra det några dagar före faktureringsdatumet för förnyelsen så att uppsägningen kan behandlas i tid för att undvika kostnader för automatisk förnyelse.

 • Om du säger upp prenumerationen efter den första perioden, avslutas prenumerationen med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt ett meddelande en (1) månad i förväg.

 • Om du avslutar före utgången av den första perioden så förnyas den inte automatiskt. Men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod. Du kan vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Paket med prenumeration på Norton:

  • Om du har köpt ett paket med en Norton-prenumeration (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst avbryta prenumerationen på en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara avbryter en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska dina befintliga prenumerationer och förnyelsepriserna här eller ring till Norton-supporten om det inte finns någon supportlänk för ditt land.

  • Om du säger upp prenumerationen på hela paketet med Norton-prenumerationer efter den första perioden så avslutas Norton-prenumerationerna i paketet med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt en månads förvarning. Om du avbryter hela paketet med Norton-prenumerationer i ett paket innan den första perioden går ut så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod, men förnyas inte automatiskt.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vårt avsnitt Återbetalning nedan.

 • Om du köpte prenumerationen via vår återförsäljarkanal och fick Virus Protection Promise genom att aktivera automatisk förnyelse för prenumerationen, förlorar du förmånen av Virus Protection Promise när du säger upp prenumerationen.

Kontakta Norton-support för hjälp och ytterligare information.

Återbetalningar: årliga och månatliga prenumerationer

Årlig Norton-prenumeration (period på ett år eller längre, eller en permanent licens):

 • Om inget annat exkluderats i denna policy ger köp av en årlig Norton-prenumeration rätt till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet.

 • Varje årlig förnyelse av en Norton-prenumeration är berättigad till en återbetalning av den årliga förnyelseavgiften om din begäran görs inom 60 dagar från debiteringen (dvs. från datumet för förnyelsefakturan). Återbetalningen är begränsad till avgifterna du betalade för den aktuella prenumerationsperioden.

 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Virus Removal Assurance ger rätt till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet. Om Norton Virus Removal Assurance ingår i ett paket tillsammans med ett annat Norton-erbjudande vid inköpstillfället, blir uppsägnings-, retur- och återbetalningspolicyn för Norton Virus Removal Assurance dock densamma som uppsägnings-, retur- och återbetalningspolicyn för det andra Norton-erbjudandet i paketet.

 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Ultimate Help Desk ger rätt till en återbetalning, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet, eller i fallet av årligt förnyande, inom 60 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Årlig LifeLock-prenumeration (period på ett år eller mer):

 • Om inget annat exkluderats i denna policy, berättigar köpet av en årlig LifeLock-prenumeration till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om din begäran görs inom 60 dagar från inköpsdatumet.

 • Varje årlig förnyelse av en LifeLock-prenumeration är berättigad till en återbetalning av den årliga förnyelseavgiften om din begäran görs inom 60 dagar från debiteringen (dvs. från datumet för förnyelsefakturan). Återbetalningen är begränsad till avgifterna du betalade för den aktuella prenumerationsperioden.

 • Om din begäran inte görs inom 60 dagar från debiteringen så får du en proportionerlig återbetalning för oanvända prenumerationsmånader som är kvar i din period.

Månatliga prenumerationer (förnyelse varje månad):

 • Om inget annat exkluderats i denna policy, berättigar köpet av en månadsprenumeration INTE en återbetalning. Om du avbryter så förnyas inte din prenumeration automatiskt nästa månad, men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod.

 • Köp av en månadsprenumeration på Norton Ultimate Help Desk berättigar till en återbetalning, om din begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatumet, eller i fallet av månatligt förnyande, inom 14 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fallet, inte lösts in under en sådan period.

 • Detaljerad information om månadsprenumeration på Norton Core finns i Norton Core WiFi-router nedan.

Norton- och LifeLock-prenumerationspaket (ett paket med mer än en prenumeration som faktureras månadsvis eller årligen):

 • Om inget annat exkluderats i denna policy, berättigar köp av ett årlig Norton- och LifeLock-prenumerationspaket till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om din begäran görs inom 60 dagar från inköpsdatumet.

 • Varje årlig förnyelse av prenumerationspaketet berättigar till en återbetalning av den årliga förnyelseavgiften om din begäran görs inom 60 dagar från debiteringen (dvs. från datumet för förnyelsefakturan). Återbetalningen är begränsad till avgifterna du betalade för den aktuella prenumerationsperioden.

 • Om din begäran inte görs inom 60 dagar från debiteringen så får du en proportionerlig återbetalning för oanvända prenumerationsmånader som är kvar i din period.

Observera att berättigandet till retur och återbetalning kan variera om köpet gjordes från, eller fakturerades av en tredje part (t.ex. tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör osv).

Tveka inte att kontakta Norton-support om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning.

Norton Core WiFi-router

 • Om du köpte en Norton Core Wi-Fi-router från Norton.com så har du rätt till återbetalning om din begäran gjordes inom 30 dagar från att du tog emot leveransen. Se avsnittet om återköpsgarantin för Norton-licensavtalet för detaljerad information om hur du initierar returen eller kontaktar Norton-support.

 • Om din Norton Core WiFi-router är defekt eller inte fungerar och det sker inom antingen 1) ett (1) år från det datum du tog emot den ursprungliga leveransen från Norton.com, eller 2) ett (1) år från det ursprungliga inköpet hos en av Symantecs auktoriserade återförsäljare, ska du se villkoren för begränsad garanti för möjlig reparation.

 • Om prenumerationen på Norton Core Security Plus har förnyats automatiskt och du kontaktar oss inom 14 dagar från din första månatliga debitering så är du bara berättigad till återbetalning av den första månadens prenumerationskostnad. Inga återbetalningar ges för senare betalade förnyelsemånader i en månatlig prenumeration.

 • Observera att rätten till återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av en tredje part (t.ex. tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör osv). Om du köpt en Norton Core Wi-Fi-router från tredje part ska en retur göras till återförsäljaren inom ramen för deras återbetalningspolicy.

Tveka inte att kontakta Norton-support om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise omfattar en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av en Norton-expert. I enlighet med villkoren, om vi mot förmodan inte kan ta bort alla virus från din enhet, är du berättigad till en återbetalning av Norton-prenumerationen eller Norton-paketet (om tillämpligt). Följande villkor måste uppfyllas för att du ska vara berättigad till en återbetalning:

 • Du måste köpa, förnya eller uppgradera din Norton-prenumeration direkt från Norton.com eller prenumerera på Nortons automatiska förnyelsetjänst (gäller alla förutom Norton Small Business-prenumeranter);

 • Din fullständiga återbetalning baseras på det faktiska pris som du betalat för den aktuella Norton-prenumerationsperioden. Om du har köpt ett Norton-paket (Norton-prenumerationer och/eller Norton-tjänster) baseras återbetalningen på det faktiska pris som du betalat för perioden för det aktuella Norton-paketet. Om ditt paket innehåller en Norton-prenumeration av en prenumeration eller produkt som inte tillhör Norton, är återbetalningen begränsad till tillverkarens rekommenderade försäljningspris för den aktuella perioden av Norton-prenumerationen, så att totalsumman för paketet inte överskrids. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas;

 • Om du har köpt Norton-prenumerationen från en återförsäljare erfordras kvitto;

 • Symantec ansvarar inte för, och återbetalningen täcker inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus;

 • Tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

Fullständig information finns på www.norton.com/guarantee. Där kan du se vilka villkor som gäller för Norton Virus Protection Promise i din region.

Norton Virus Protection Promise för Norton Core

En prenumerant på Norton Core Security Plus är berättigad till Virus Protection Promise.

 • Om en Norton-expert inte kan ta bort viruset från kundens PC, Mac, smartphone och/eller surfplatta, grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för aktuell period för Norton Core Security Plus-prenumerationen;

 • Om Virus Protection Promise ingick som en del av den ettåriga gratisprenumerationen på Norton Core Security Plus när du köpte Norton Core, sker ingen återbetalning;

 • Om du köpte en kvalificerande Norton-prenumeration och den aktuella perioden läggs till i den kostnadsfria prenumerationsperioden för Norton Core Security Plus som en del av ett uppgraderingserbjudande, grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för den senaste perioden för den ursprungliga, kvalificerande Norton-prenumerationen.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE OCH DESS LÖFTE OM ÅTERBETALNING GÄLLER BARA PC-DATORER, MAC-DATORER, ANDROID- OCH/ELLER IOS-SMARTPHONES, OCH STRÄCKER SIG INTE TILL IOT-ENHETER (INTERNET OF THINGS), TILL EXEMPEL TV-APPARATER, KAMEROR, TERMOSTATER, KYLSKÅP OCH BABYMONITORER.

Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas. Återbetalning görs inte för skador som uppstår till följd av virus.

Fullständig information finns på www.norton.com/guarantee. Där kan du se vilka villkor som gäller för Norton Virus Protection Promise i din region.

Undantag för Nortons policy för retur och uppsägande

 • Följande inköp berättigar inte till återbetalningsgaranti under Nortons policy för retur och uppsägning:

  • NFR-programvara (Not for Resale)

  • Vissa Norton-erbjudanden som har paketerats med erbjudanden som inte kommer från Norton

  • Vissa inköp som slutförts av tredje part (t.ex. tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör osv)

  • Upprepade köp av samma Norton-erbjudande som tidigare har återbetalats

  • Norton-tjänster som redan har lösts in eller som har konfigurerats har utförts

  • Inköp som har slutförts i Apple® App Store

 • Denna Norton-returregelpolicy gäller inte för Symantec Small Business.

Om du är kvalificerad för momsbefrielse som enskild person eller ett företag och har debiterats moms, kan du vara berättigad till en återbetalning av momsbeloppet. Mer information om returregler finns i Symantec Business Store-returregler, relevant licenscertifikat, försäljningsavtalet eller Symantec Business-support.

Rätten till uppsägning gäller endast länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz

Få hjälp

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Android, Mac OS X, Windows
Senast ändrat: 03/01/2018