Andra produkter

Åtgärd av problem med att Norton Family inte övervakar aktiviteter på sociala nätverk

Aktiviteter i sociala nätverk kan bara övervakas och rapporteras till Norton Family om plugin-programmet för Norton Family är installerat och aktiverat i din webbläsare. Om du inte ser plugin-programmet för Norton Family i din webbläsare måste du installera om Norton Family.

Kontrollera status för plugin-programmet för Norton Family i Internet Explorer

 1. Starta Internet Explorer.

 2. Klicka på Hantera tilläggVerktyg -menyn.

 3. Välj Verktygsfält och tillägg under Tilläggstyper i fönstret Hantera tillägg.

 4. Om Norton Family BHO har statusen Inaktiverad klickar du på Aktivera.

 5. Klicka på OK.

 6. Starta om Internet Explorer så att ändringarna träder i kraft.

Kontrollera status för plugin-programmet för Norton Family i Firefox

 1. Starta Firefox.

 2. Klicka på ikonen för att öppna menyn i det övre högra hörnet och klicka sedan på Tillägg.

 3. Klicka på Norton Family på fliken Tillägg.

 4. Om Norton Family visas i grått klickar du på Aktivera.

 5. Klicka på Starta om Firefox.

Kontrollera status för plugin-programmet för Norton Family i Google Chrome

 1. Starta Google Chrome.

 2. Klicka på ikonen för att anpassa och styra Google Chrome i det övre högra hörnet och sedan på Inställningar.

 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen under Chrome.

 4. Om Norton Family visas i grått klickar du på Aktivera i listan med tillägg.

Populära lösningar från Norton Family-forumet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090519155750EN_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 17/08/2018