Iné produkty

Review recent Norton device security scan results or other protection updates on your PC

Norton device security scan results, protection updates, and other jobs are available for you to review so that you understand security events that were detected on your PC.

Review recent Norton device security scan results

  1. Open your Norton device security product.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton product main window, double-click Security, and then click History.

  3. In the Security History window, in the Show drop-down list, select the category to filter the security events by category. For example, select Quarantine to list only the security events that are related to the Quarantine feature.

  4. Click an item to view the details about the activity and the recommended action.

  5. Double-click a row, or select More Options, to open the Security History Advanced Details or File Insight window.

    In these windows, you can see more details about the item and take an action on a security event if required.

  6. To clear the list, click Clear List or Clear Entries.

Need more help?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v12687512
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 21.03.2022