Iné produkty

Spustenie bezplatného nástroja Norton Power Eraser v núdzovom režime

Norton Power Eraser je bezplatný nástroj, ktorý možno prevziať a spustiť na odstránenie hrozieb z počítača. Spustením tohto nástroja môžete preveriť hrozby aj vtedy, ak máte produkt od spoločnosti Symantec alebo akýkoľvek iný bezpečnostný produkt. Ak sa počítač nedá spustiť v normálnom režime, tento nástroj môžete spustiť v núdzovom režime.

Prevzatie nástroja Norton Power Eraser je jednoduché a nástroj umožňuje rýchle preverenie počítača na zistenie najagresívnejších počítačových vírusov. Tento nástroj nie je nutné inštalovať.

Nástroj Norton Power Eraser používa agresívne metódy na zistenie hrozieb a existuje riziko, že môže na odstránenie vybrať legitímne programy. Pred odstránením súborov dôkladne skontrolujte stránku výsledkov preverenia.

KROK 1

Spustenie počítača v núdzovom režime s podporou siete

 1. Ukončite všetky programy.

 2. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 3. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  msconfig

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 4. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/ alebo Vista: V okne Pomôcka konfigurácie systému zrušte na karte Po spustení začiarknutie políčka Bezpečné spustenie a Sieť.

  • V systéme Windows XP: V okne Pomôcka konfigurácie systému, začiarknite na karte BOOT.INI políčka /BEZPEČNÉ SPUSTENIE a Sieť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na tlačidlo Reštartovať.

  Počítač sa reštartuje v núdzovom režime. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

KROK 2

Stiahnite si a spustite nástroj Norton Power Eraser

 1. Prevziaťnástroj Norton Power Eraser

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Vyberte umiestnenie ako Plochu počítača, a potom kliknite na Uložiť.

 4. Na spustenie nástroja Norton Power Eraser, kliknite dvojitým kliknutím na súbor NPE.exe.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 5. Prečítajte si licenčnú zmluvu a potom kliknite na položku Súhlasím so zmluvou.

 6. V okne Norton Power Eraser, kliknite na ikonu Preverenie rizík.

 7. V predvolenom nastavení nástroj Norton Power Eraser vykoná kontrolu Rootkit scan a vyžaduje reštartovanie systému. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Restart (Reštartovať). Ak nechcete zahrnúť prekontrolovanie Rootkit scan, prejdite na položku Nastavenia, a odškrtnite možnosť Zahrnúť kontrolu Rootkit scan (vyžaduje sa reštartovanie počítača).

 8. Po reštartovaní počítača sa automaticky spustí preverenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

KROK 3

Reštartovanie počítača v normálnom režime

 1. Ukončite všetky programy.

 2. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 3. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  msconfig

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 4. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/ alebo Vista: V okne Pomôcka konfigurácie systému zrušte na karte Po spustení začiarknutie políčka Bezpečné spustenie.

  • V systéme Windows XP: V okne Pomôcka konfigurácie systému zrušte na karte BOOT.INI začiarknutie políčka /BEZPEČNÉ SPUSTENIE.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na tlačidlo Reštartovať.

  Počítač sa reštartuje v normálnom režime. Môže to trvať niekoľko minút.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100917002731EN_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 21.08.2014