Iné produkty

Nemôžem prevziať nástroj Norton Power Eraser

Na spustenie nástroja Norton Power Eraser potrebujete mať prístup na internet. Prístup na internet môžu na vašom počítači blokovať nesprávne nastavenia servera DNS alebo súboru host systému Windows. Skontrolujte, či môžete obnoviť prístup na internet opravením nastavenia servera proxy, servera DNS alebo súboru hosts systému Windows.

KROK 1

Skontrolujte nastavenie servera proxy

 1. Spustite program Internet Explorer.

 2. V ponuke Tools (Nástroje) kliknite na položku Internet Options (Možnosti siete Internet).

 3. Na karte Pripojenia kliknite na položku Nastavenie siete LAN.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak používate jeden zo serverov proxy alebo neviete o serveroch proxy, uistite sa že zrušíte začiarknutie možnosti Použiť server proxy pre sieť LAN.

  • Ak používate server proxy, skontrolujte, či je nastavenie správne.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Možnosti siete Internet kliknite na tlačidlá Použiť a potom kliknite OK.

KROK 2

Skontrolujte, či je nastavenie servera DNS správne

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  Kontrola

 3. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V systéme Windows 8/7/Vista: Kliknite na ikonu Sieť a Internet a potom kliknite na položku Centrum sietí. Na ľavej table kliknite na položku Zmeňte nastavenia adaptéra.

  • V systéme Windows XP: Dvakrát kliknite na ikonu Sieťové pripojenia.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér, ktorý je aktívny, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 5. V okne Vlastnosti sieťového pripojenia kliknite v časti „Toto pripojenie používa nasledujúce položky" na položku Internet Protocol (TCP/IP) alebo Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

 7. V okne Vlastnosti protokolu Internet Protocol (TCP/IP) na karte Všeobecné skontrolujte nastavenia servera DNS.

  • Ak je vybratý prepínač Použiť nasledujúcu adresu servera DNS, skontrolujte adresy serverov. Uistite sa, že zobrazené adresy serverov DNS sú rovnaké ako adresy, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb alebo správca siete.

  • Ak adresa servera DNS začína reťazcom 85.255.11x.x, je pravdepodobné, že vyrovnávacia pamäť DNS bola infikovaná v dôsledku útoku Pharming.

KROK 3

Oprava nesprávnych nastavení súboru host systému Windows

 1. Stlačením klávesov Windows + R otvoríte dialógové okno Run (Spustiť).

 2. Zadajte nasledujúci text a potom stlačte Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Vymeňte písmeno jednotky ak C : jednotka nie je systémová jednotka.

 3. Na každý súbor hosts, ktorý nájdete, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Otvoriť v programe alebo Otvoriť.

 4. V zozname programov dvakrát kliknite na položku Poznámkový blok.

  Obsah súboru hosts môže vyzerať podobne ako toto okno:

 5. Zo súboru hosts odstráňte všetky riadky bez znaku # na začiatku riadka, okrem riadka „127.0.0.1 localhost".

 6. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť.

 7. Skontrolujte, či máte prístup na internet.

KROK 4

Stiahnite si a spustite nástroj Norton Power Eraser

 1. Prevziaťnástroj Norton Power Eraser

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Vyberte umiestnenie Pracovná plocha a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Na spustenie nástroja Norton Power Eraser, kliknite dvojitým kliknutím na súbor NPE.exe.

  Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno alebo Pokračovať.

 5. Prečítajte si licenčnú zmluvu a potom kliknite na položku Súhlasím so zmluvou.

 6. V okne Norton Power Eraser, kliknite na ikonu Preverenie rizík.

 7. V predvolenom nastavení nástroj Norton Power Eraser vykoná kontrolu Rootkit scan a vyžaduje reštartovanie systému. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Restart (Reštartovať). Ak nechcete zahrnúť prekontrolovanie Rootkit scan, prejdite na položku Nastavenia, a odškrtnite možnosť Zahrnúť kontrolu Rootkit scan (vyžaduje sa reštartovanie počítača).

 8. Po reštartovaní počítača sa automaticky spustí preverenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100815103914EN_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Naposledy zmenené: 20.01.2014